آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵
بازديد امروز: ۲۴۱
بازديد روز قبل: ۵۲۲
بازديد هفته: ۵۵۹۶
بازديد ماه: ۲۴۱۴۵
بازديد کل: ۶۱۴۱۱۶۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۲۲

قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۹

رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۹

رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۷

تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۷

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۷

اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۷

اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵ـ
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۷

اصلاح تبصره (۳) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۷

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۷

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۷

اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۷

اصلاح تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۷

اعطای مدرک تحصیلی به فارغ التحصیلان غیرایرانی جامعة المصطفی صلی الله علیه وآله
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۷

رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادر شده در خصوص استفاده از وجوه مربوط به مرخصی ذخیره شده
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۵

رأی شماره ۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۵

اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۳

رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۰۹۰/۹۵ـ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ سازمان بیمه سلامت ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۳