آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۲

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۲

اصلاح تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۲

اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۲

رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۰

رأی شماره ۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸/۵ ـ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر درود درخصوص عوارض تغییر کاربری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۰

رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۴۴/۱/۱۱۲۳۵ ـ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ استانداری خوزستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۰

تصویب نامه درخصوص تعیین محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

تصویب نامه در خصوص افزایش قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

تصویب نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور درخصوص رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۲

دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۲

قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۱