آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۱
بازديد امروز: ۴۹۷
بازديد روز قبل: ۱۳۱۱
بازديد هفته: ۱۰۷۰۲
بازديد ماه: ۴۴۳۹۹
بازديد کل: ۵۵۱۲۲۹۵
آي پي: ۲۳.۲۰.۲۹.۶۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۷

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۷

آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۷

تصویب نامه در خصوص طبقه بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرهای استان سیستان و بلوچستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۷

تصویب نامه در خصوص اقدام کارخانجات آردسازی سراسر کشور نسبت به خرید گندم موردنیاز خود
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۷

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۷

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۲

اصلاح جزء (۳) بند (الف) تصویب نامه شماره ۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۲

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۲

رأی شماره۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۲

رأی شماره ۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۲

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۰

رأی شماره۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۴۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گوراب زرمیخ
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر منجیل
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سیاهکل
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر صومعه سرا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آوج
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۸

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۸

تصویب نامه درخصوص افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۸

تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بندر شهید رجایی ـ ایسین ـ تونل شهید میرزایی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۸

تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه شیراز ـ سپیدان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۸