آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۶۰
بازديد روز قبل: ۴۱۵
بازديد هفته: ۲۴۲۷
بازديد ماه: ۸۵۶۴
بازديد کل: ۶۲۶۴۳۶۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مصوبات شورای انقلاب
۶۶۹ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۵۸/۰۵/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : -


وزارت امور اقتصادی و دارایی


وزارت امور اقتصادی و دارایی
مصوب ۱۳۵۸.۵.۱۴
هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸.۵.۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲۷۷ مورخ ۱۳۵۸.۲.۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی مراتب زیر را تصویب نمودند:
۱ - قانون معافیت ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر مورخ ۲۲ تیر ماه پنجاه و چهار و آیین نامه اجرایی آن مورخ۵۴.۷.۲۸ لغو و ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل تابع مقررات عمومی صادرات و واردات و مشمول پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلقه می باشد.
۲ - صدور هر گونه اشیاء و آثار عتیقه و فرهنگی و هنری و علمی کماکان موکول به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.
۳ - اشیاء عتیقه و هنری که برای موزه های دولتی خریداری می شود با گواهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی از شمول این تصویبنامه مستثنی بوده و کماکان مشمول معافیت مقرر در قانون مورخ ۲۲ تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار و آیین نامه اجرایی آن می باشد.
تصویبنامه قانونی مربوط به لغو قانون معافیت ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر مورخ ۲۲ تیر ماه ۵۴ و آیین نامه اجرایی آن مورخ ۵۴.۷.۲۸ که در جلسه مورخ ۵۸.۵.۱۴ به تأیید شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است.