آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۸۴
بازديد روز قبل: ۴۲۴
بازديد هفته: ۲۱۸۲
بازديد ماه: ۱۰۵۶۴
بازديد کل: ۶۱۹۷۷۵۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مصوبات هیات وزیران
۷۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰


تصویب نامه در خصوص تعیین نیروگاه های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار


شماره۶۱۱۳۲/ت۵۵۲۲۶هـ                                                            ۱۳۹۷/۵/۱۰

تصویب نامه در خصوص تعیین نیروگاه های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد شماره ۲۸۴۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

نیروگاه های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی
اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که کمتر از بیست درصد (۲۰%)  سهم بازار را دارند به شرح زیر تعیین می­شود:

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دریافت فایل مورد نظر