آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۴۵۳
بازديد روز قبل: ۴۵۰
بازديد هفته: ۲۱۵۰
بازديد ماه: ۱۰۵۱۳
بازديد کل: ۶۱۹۷۲۳۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
۴۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر مرند


شماره۱۳۳۶۵/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۷/۲/۱۵

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون طرح جامع شهر مرند

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ خود طرح جامع شهر مرند مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی قرارداد و طرح مذکور را مشروط به رعایت مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ کمیته فنی شماره یک شورا تصویب و درخصوص ساخت و سازهای واقع در خارج از خط محدوده (مطابق نقشه پیوست)، هم راستا با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مقرر نمود:

اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نظرات مراجع قضایی در این باره را اخذ و جمع بندی نموده و مراتب مجددا در کمیته فنی شماره یک شورا مطرح شود. طبعاً هرگونه تصمیم درخصوص محدوده های مذکور، متعاقب بررسی مجدد در کمیته فنی، در شورای عالی انجام خواهد شد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی