آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۴
بازديد امروز: ۳۷۴
بازديد روز قبل: ۴۳۱
بازديد هفته: ۲۸۹۸
بازديد ماه: ۱۰۷۲۳
بازديد کل: ۶۱۹۹۶۰۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مصوبات هیات وزیران
۱۹۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹


تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰


شماره۱۴۸۰۷۵/ت۵۴۹۸۰هـ                                                         ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره  سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی  ۱۳۹۵

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳

  پیرو دعوتنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۱۵۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد. در ابتدای جلسه با توجه به ایراد وارده توسط یکی از اعضای هیأت مدیره مبنی بر امضای صورت های مالی توسط سه نفر از اعضای هیأت مدیره که در بند ۲ گزارش حسابرس مورد اشاره قرار گرفته است و عدم وجاهت قانونی رسیدگی مجمع عمومی به صورتهای مالی مطرح و پس از قرائت بند مذکور و بحث و بررسی، موضوع رسیدگی به صورتهای مالی ارائه شده به رأی گذاشته شد که اکثریت اعضای کارگروه به ادامه رسیدگی به صورتهای مالی رأی مثبت دادند. در ادامه اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰اسفندماه ۱۳۹۵ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل: با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص قطعی شدن احکام پرونده مطروحه شرکت انبوه سازان نیلی آبی قشم در محاکم قضایی، مقرر شد پیشنهاد اجرایی سازمان برای اجرای حکم مذکور با رعایت صرفه و صلاح سازمان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه شود.

۲ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل: با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص قطعی شدن احکام پرونده های مطروحه شرکت عمران بوستان نور قشم در محاکم قضایی، مقرر شد پیگیری و اقدام لازم در جهت اجرای حکم و حفظ حقوق سازمان بعمل آمده و نتیجه ضمن اعمال در حسابها در مقاطع سه ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۳ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با تعیین تکالیف زیر مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ در خصوص بند (۷) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: با توجه به رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع پرونده بابک زنجانی، تنفیذ مفاد مصوبه ۹۵/۲۶۵۳۲ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مرجع قضایی مقرر شد بر اساس نظر صادره مرجع قضایی اقدام لازم معمول و اصلاحات لازم در حسابها به عمل آید. سازمان منطقه مکلف است گزارش پیشرفت پیگیری را هر سه ماه یکبار به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: با توجه به اینکه شرکت فرعی ذکر شده دارای مجوز تأسیس و فعالیت از مجمع عمومی سازمان نمی باشد، ضمن تأکید بر مسئولیت قانونی تعیین تکلیف شرکت مذکور و با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص طرح پرونده در مراجع قضایی، مقرر شد ابتدا کلیه حقوق قانونی سازمان در خصوص پرونده شرکت خدمات پرداخت الکترونیک بهستان ابتیاع و سپس تکلیف فوق الذکر عملیاتی گردیده و نتایج اقدامات به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورا منعکس شود.

۶ ـ در خصوص بند های (۹) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: ضمن استماع  توضیحات سازمان تأکید می گردد که هرگونه رابطه مالی با شرکت های تابعه باید با رعایت تبصره های بودجه سالانه سازمان منطقه و آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی  صورت پذیرد و مقرر شد سازمان اقدامات لازم را بر اساس مقررات قانونی انجام و نتایج حداکثر تا ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

۷ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت به استماع کارگروه رسید، مقرر شد پیگیری های لازم جهت تحقق امر صورت گیرد.

۸ ـ در خصوص بند (۱۱ ) گزارش ـ سایر بندهای توضیحی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۹ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان به استماع اعضای مجمع رسید با توجه به گزارش بازرس قانونی در خصوص فقدان نسخه ای از قرارداد مشارکت با شرکت عمران اسکان پایدار قشم ضمن تأکید به تقویت کنترل های داخلی و ایجاد انضباط در حفظ اسناد و مدارک سازمان و برخورد قانونی با متخلفین مقرر گردید پرونده مطروحه با رعایت صرفه و صلاح سازمان پیگیری و نتیجه اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گزارش شود.

۱۰ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: پس از استماع گزارش مقرر شد سازمان منطقه رسیدگی به اختلاف فیمابین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری را پیگیری و نتیجه را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی گزارش نماید. همچنین مقرر شد با مشورت مشاور حقوقی دبیرخانه موضوع پیگیری شود.

۱۱ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: توضیحات به استماع اعضا رسید مقرر گردید سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف قرارداد با رعایت صرفه و صلاح سازمان و در چارچوب تعهدات قراردادی و قوانین و مقررات مربوط  اقدام و نتایج را حداکثر تا ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.

۱۲ـ در خصوص بند (۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر طرح پرونده های مربوطه در مراجع قضایی، مقرر شد تا تعیین تکلیف موضوعات، پیگیری و اقدام لازم برای حفظ حقوق سازمان بعمل آمده و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

۱۳ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهر سازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نماینده حقوقی دبیرخانه ضمن بازدید از محل مورد مناقشه و بررسی اسناد و مدارک مربوطه گزارش لازم را به کارگروه شورا ارائه نمایند.

۱۴ـ در خصوص بند (۱۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد حسابرس محترم ضمن دریافت اسناد و مدارک مجدداً موضوع را بررسی و گزارش را در صورت نیاز اصلاح نماید.

۱۵ـ در خصوص بند (۱۹) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: توضیحات سازمان به استماع اعضا رسید ضمن تأکید بر رعایت مسئولیت های تعیین شده در ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، سازمان موظف است با رعایت مقررات مربوط و در چارچوب بودجه مصوب سازمان نسبت به تسویه حساب ارقام پرداخت شده  اقدام لازم را مبذول و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.

۱۶ـ در خصوص بند (۲۱) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان اقدامات لازم را جهت تحویل واحدهای تجاری موضوع بند گزارش حداکثر تا تاریخ ۹۶/۹/۳۰ انجام دهد و در صورت اجرای این بند در تاریخ مقرر مبحث اخذ جریمه تأخیر مطروحه، ۵۰% از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد بدیهی است پس از تاریخ فوق سازمان به هیچ عنوان مجاز به بخشش جریمه تأخیرات نمی باشد و گزارش سازمان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه شود.

۱۷ـ در خصوص بند (۲۳) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده مقرر شد سازمان با همکاری مدیریت برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورا گزارش کاملی از وضع موجود دارائیهای در جریان تکمیل و برنامه آتی سازمان در خصوص آنها را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان تهیه و پیشنهادات را جهت طرح در بودجه اصلاحی و تعیین تکلیف آنها حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ به دبیرخانه شورا ارائه نماید. در خصوص طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با توجه به طرح موضوع در شورای عالی و تصمیم متخذه در ارجاع موضوع به کمیته ای متشکل از نمایندگان محترم وزارت راه و شهر سازی، محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان منطقه آزاد و دبیرخانه شورای عالی جهت تعیین تکلیف روشهای تأمین مالی و چگونگی اجرای طرح مطرح گردید.

۱۸ـ در خصوص بند (۲۴) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه پیگیری لازم را برای صدور اسناد مطابق ضوابط مربوط معمول داشته و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه اعلام نمایند.

۱۹ـ در خصوص بند (۲۵) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص صدور دستورالعمل ارائه اظهارنامه مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ابلاغ آن در سال ۱۳۹۶ مقرر شد سازمان منطقه در اجرای دستورالعمل فوق اقدام لازم را معمول و نتیجه را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اعلام نمایند.

۲۰ـ در خصوص بند (۲۶) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای فاقد مجوز خود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ اقدام و نتیجه اقدامات را به دبیرخانه شورای عالی گزارش نماید. همچنین سازمان مکلف است بگونه ای برنامه ریزی کند که مجامع شرکتهای تابعه در موعد مقرر قانونی برگزار و صورتهای مالی آنها همراه با صورتهای مالی گروه به صورت تلفیقی در مجمع عمومی ارائه شود. سازمان منطقه در خصوص برگزاری مجمع سال ۱۳۹۵ شرکت سرمایه گذاری مدارک و مستندات را در اختیار بازرس قانونی قرار دهد. همچنین حسابرس محترم ظرف مدت ۱۵ روز مسائل مطروحه را رسیدگی و نتیجه را به مجمع عمومی ارائه نماید.

۲۱ـ در خصوص بند (۲۷) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: بر رعایت کامل مفاد آیین نامه اجرایی واگذاری زمین و دستورالعمل اجرایی آن تأکید گردید.

۲۲ـ در خصوص بند (۱ ـ ۲۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: به استماع اعضا رسید.

۲۳ـ درخصوص بند (۲ـ ۲۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل جلسات هیأت مدیره در مواعد قانونی مقرر در ماده (۱۴) اساسنامه، با توجه به گزارش بازرس قانونی در عدم تشکیل جلسه هیأت مدیره از ۱۳۹۵/۶/۳ تا پایان سال مسئولیت احتمالی اقداماتی که برابر ضوابط و مقررات نیازمند اخذ مصوبه هیأت مدیره است برعهده مدیران وقت سازمان می باشد، همچنین بر رعایت مفاد ماده ۱۶ اساسنامه در خصوص قید نام اعضای هیأت مدیره غایب در جلسات سازمان تأکید می شود.

۲۴ـ در خصوص بند (۳ ـ ۲۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان نسبت به انحلال شرکتهای فاقد مجوز مجمع عمومی حداکثر تا تاریخ  ۱۳۹۶/۷/۳۰ اقدام  لازم را بعمل آورده و نتایج آن را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۲۵ـ در خصوص بند (۴ـ ۲۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه اقدام لازم را در اجرای تکالیف تعیین شده معمول و نتایج آن را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۲۶ـ در خصوص بند (۲۹) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: کارگروه ضمن استماع گزارش سازمان منطقه بر مسئولیت سازمان در رعایت کامل مفاد تبصره های بودجه سالیانه تأکید می کند. در خصوص جبران هزینه های تولیدی آب شرب جزیره قشم مقرر شد سازمان در اسرع وقت با هماهنگی مدیریت برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه گزارش کاملی از موضوع تهیه و برای تعیین تکلیف در کارگروه شورای عالی آن را حداکثر تا ۱۳۹۶/۷/۳۰ به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

۲۷ـ در خصوص بند (۳۰) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: توضیحات به استماع اعضا رسید.

۲۸ـ در خصوص بندهای (۳۱و۳۲) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: بندهای گزارش به استماع کارگروه رسید.

۲۹ـ با توجه به بند (۶) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر) کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ مبلغی به تشخیص دبیر شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء بهره وری به اعضای هیأت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندر کار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۳۰ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز ) حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و مؤسسه مذکور تعیین  می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

۳۱ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی سالیانه(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)  با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.