آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳۸۵
بازديد روز قبل: ۴۳۱
بازديد هفته: ۲۸۹۸
بازديد ماه: ۱۰۷۲۳
بازديد کل: ۶۱۹۹۶۱۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مصوبات هیات وزیران
۱۷۰ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :


تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰


شماره۱۴۸۰۸۱/ت۵۴۹۷۹هـ                                                      ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره  سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی  ۱۳۹۵

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس   (جلفا) ـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳

        پیرو دعوتنامه شماره ۹۶۲/۲۸/۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد  هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): مقرر شد سازمان منطقه نسبت به محاسبات قطعی بهای تمام شده زمین و تعدیل حساب ها اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۲ـ در خصوص بند۵ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ماه  ۱۳۹۵ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان منطقه ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح سازمان نسبت به تسویه حساب بدهی ها با اولویت دریافت وجوه و در صورت عدم امکان تهاتر با واحدهای ساخته شده بر اساس نظر کارشناس رسمی اقدام لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد.

۴ـ در خصوص بند۷ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان منطقه پیگیری های لازم تا حصول نتیجه نهایی را از سازمان امور مالیاتی به عمل آورده و نتایج آخرین اقدامات انجام شده را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و  دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. همچنین نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کارگروه موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه برنامه خود در خصوص تعیین تکلیف پروژه های در جریان تکمیل را (با لحاظ نمودن تعیین تکلیف نهایی پروژه های مذکور تا انتهای سال جاری) حداکثر تا تاریخ۱۳۹۶/۶/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. همچنین ذیحساب طرح موظف می باشد حداکثر دقت نسبت به تحویل اسناد مربوط برابر صورتجلسه تنظیمی قبلی را معمول نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ نسبت به تسویه و تعیین تکلیف مانده حساب های پرداختنی تجاری و غیر تجاری اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات لازم را در  حساب ها به عمل آورد.    

۷ـ در خصوص بند۱۱ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان و بازرس قانونی به استماع رسید. مجمع ضمن تأکید بر رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مقرر نمود سازمان منطقه مستندات مربوطه برای اظهارنظر تکمیلی بازرس قانونی حداکثر تا ۱۳۹۶/۵/۳۱ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. بازرس قانونی گزارش تکمیلی را حداکثر تا ۱۳۹۶/۶/۳۱ جهت استحضار شورای عالی به دبیرخانه ارائه نماید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان منطقه در خصوص مشکلات سرمایه گذاران در اجرای پروژه های موضوع گزارش بازرس قانونی مطرح و مجمع ضمن تأیید عملکرد سازمان منطقه در بند مذکور مقرر نمود اصلاحات پیشنهادی سازمان منطقه در دستورالعمل اجرایی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد.

۹ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم در خصوص اجرای تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی سال ۱۳۹۴ را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل: ضمن استماع توضیحات ارائه شده مقرر شد سازمان منطقه تکالیف مورد گزارش را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ انجام و نتایج اقدامات صورت گرفته را به بازرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۵، ۱۶ و ۱۷ گزارش حسابرس مستقل: گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۲ـ با توجه به بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵، مبلغی به تشخیص دبیر شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء بهره وری به اعضای هیأت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیرعامل برای کارکنان دست اندر کار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۳ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و مؤسسه مذکور تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

۱۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.