آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲۴
بازديد روز قبل: ۶۰
بازديد هفته: ۶۱۱
بازديد ماه: ۱۱۰۲۷
بازديد کل: ۶۱۴۸۹۸۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
۱۳۳ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۰۰


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه شرق استان کردستان (ناحیه بیجار)


شماره۶۷۰۴۵/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون

طرح جامع ناحیه شرق استان کردستان

(ناحیه بیجار)

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان

به استحضار می رساند: شورای عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ خود به بررسی موضوع «طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه شرق استان کردستان (ناحیه بیجار)  پرداخت و با عنایت به صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ و صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ ، مقرر می دارد:

۱ـ جمعیت طرح ناحیه با حفظ جمعیت پیش بینی افق طرح (۴۷۹۰۹۰ نفر) و براساس جمعیت سرشماری سال ۱۳۹۰ بازنگری شده و نقاط جمعیتی جدید نیز در جداول و تحلیل ها لحاظ شود. مقرر می گردد با توجه به دلایل ارائه شده در جلسه کمیته فنی، جمعیت شهرهای قروه و دهگلان مورد بازنگری قرار گیرد.

۲ـ در نقشه جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری، روستاهای دارای بافت باارزش، مسیرها و محورهای گردشگری ناحیه (طبق نقشه جامع گردشگری) لحاظ شده و همچنین عنوان «روستاهای گردشگری به عنوان «روستاهای هدف گردشگری اصلاح شود.

۳ـ کلیه مطالعات جمعیتی و خروجی های مرتبط با آن براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ مورد بازنگری قرار گیرد.

۴ـ دو نقطه شهری جدید ایجاد شده در ناحیه، در طرح لحاظ گردد.

۵ ـ در نقشه و اسناد منطقه بندی کاربری اراضی پیشنهادی، عنوان «شهر پیشنهادی به عنوان «نقاط روستایی دارای پتانسیل تبدیل به شهر تغییر یابد و به جای عنوان «پهنه توسعه شهر از عنوان «جهت توسعه شهر استفاده شود.

۶ ـ در اسناد طرح، تعداد و عناوین با آئین نامه نحوه بررسی و نیز شرح خدمات تیپ ۱۹ هماهنگ شود.

۷ـ لزوم ارائه ضوابط خاص و متناسب با خروجی های طرح و همچنین لزوم هماهنگی و همخوانی بین گزارشات، نقشه ها و ضوابط در رابطه با تعداد و عناوین پهنه ها و ضوابط مربوطه مورد تأکید می باشد.

۸ ـ در بخش جنوبی ناحیه با توجه به  اشباع فعالیت ها و به جهت صیانت از اراضی زراعی آبی، فعالیت های مشروط به حداقل رسانده شود و صرفاً به فعالیت های مرتبط با کشاورزی محدود گردد.

۹ـ با توجه به قابلیت های بالقوه ناحیه در زمینه کشاورزی و با عنایت به تعریف طرح ناحیه ای، توجه ویژه به توسعه کشاورزی و فعالیت های مرتبط اختصاص یابد.

۱۰ـ کاهش نابرابری توسعه ای در طرح های ناحیه ای به ویژه نواحی مرزی، یکی از ضوابط و الزامات، پدافند غیرعامل است و در طرح، پیشنهادهای ارائه شده متناسب با نابرابری های موجود نیست و لذا باید بخش های مرکزی و شمالی در طرح بیش از این مورد توجه قرار گیرد.

۱۱ـ با توجه به توسعه های صنعتی سالهای اخیر در ناحیه هماهنگی لازم جهت انطباق و بروزآوری پیشنهادات طرح با سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد.

۱۲ـ ضمن استعلام مجدد از وزارت نیرو، پیشنهادات طرح در بخش آب با آخرین طرح ها و پروژه های مصوب و ملاک عمل وزارتخانه مذکور هماهنگ و در اسناد ابلاغی طرح   لحاظ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. بدیهی است مدارک طرح پس از اعمال موارد فوق الذکر به عنوان طرح مصوب ناحیه بیجار ابلاغ خواهد شد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی