آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵۶
بازديد امروز: ۲۱۲۳
بازديد روز قبل: ۳۵۷۲
بازديد هفته: ۲۲۱۰۸
بازديد ماه: ۶۲۹۸۱
بازديد کل: ۶۰۹۸۳۵۰
آي پي: ۵۴.۳۶.۱۴۸.۲۲۶
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
۹۴ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۰۰


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خشکبیجار


شماره۶۴۵۳۰/۳۰۰                                                                      ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی

شهر خشکبیجار

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان

در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح جامع ـ تفصیلی شهر خشکبیجار موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ شورای عالی به شرح ذیل، ابلاغ می گردد.

۱.      یک جلد آلبوم نقشه های طرح

۲.      یک دفترچه مطالعات طرح

۳.      یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح

دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری مؤثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرحها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.

بعلاوه به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید می گردد این ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر می باشد و اسناد تفصیلی طرح باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ استان برسد.

همچنین به آگاهی می رساند طرح مذکور از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا است و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذیربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت های اساسی و غیر اساسی) منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.

به موجب ماده ۵ و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، بصورتیکه کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ می گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذیصلاح را صادر خواهد کرد و پیگیری اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استانها) خواهد بود.

اضافه می گردد که برابر تبصره ذیل ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی