آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵۳
بازديد امروز: ۲۱۳۱
بازديد روز قبل: ۳۵۷۲
بازديد هفته: ۲۲۱۰۸
بازديد ماه: ۶۲۹۸۱
بازديد کل: ۶۰۹۸۳۵۸
آي پي: ۵۴.۳۶.۱۴۸.۵۶
مصوبات هیات وزیران
۱۰۳ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۰۰


تصویب نامه در خصوص حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶


شماره۵۷۰۸/ت۵۴۲۰۴هـ                                                                ۱۳۹۶/۱/۲۶

تصویب نامه در خصوص حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی

نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد: ۱ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه­ بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶، ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش می­یابد.

تبصره ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه­ بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق­ های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۳۵۰ر۱۰) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می­شود. اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست­های سیاسی وزارت امورخارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می­باشند. ۲ـ در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۶ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۵، با افزایش امتیازات گروه­های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبار ردیف (۱۲۰-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال برای صندوق بازنشستگی کشوری و دوازده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال برای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) و سایر مقررات مواد مذکور با ضریب یکهزار و ششصد و نود و پنج (۶۹۵ر۱) ریال اعمال می‏گردد. تبصره۱ـ جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه­های شغلی پایین­تر بیشتر باشد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه، ابلاغ خواهد شد. تبصره۲ـ برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه ­بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری