آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۵
بازديد امروز: ۱۶۲۵
بازديد روز قبل: ۱۶۰۹
بازديد هفته: ۹۶۹۵
بازديد ماه: ۳۱۰۵۹
بازديد کل: ۵۱۶۵۷۷۷
آي پي: ۵۴.۱۶۶.۵۸.۱۶۹
مصوبات هيات وزيران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۲۱


تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اسدا... درویش امیری به عنوان استاندار زنجان


    شماره۶۷۱۳۲/ت۵۳۴۱۹هـ                                                                ۱۳۹۵/۶/۴

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسدا... درویش امیری  به عنوان استاندار زنجان
وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۳۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عـبارت فرمان هـمایونی در قوانین و مقـررات مـربوط به انتـصاب افـراد بـه بعضـی از مقامات کـشور ـ مصـوب۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای اسدا... درویش‌امیری به عنوان استاندار زنجان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری