آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۴۱
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۲۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مصوبات هیات وزیران
۱۷۴۶ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۵۲۰


آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها


شماره۱۳۷۸۱۱                                                  ۳/۱۲/۱۳۹۰  
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
     به پیوست یک فقره آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می گردد، دستور فرمائید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ الاسلامی
آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها
 
هدف و دامنه شمول:
     هدف از بازنگری آیین نامه مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها مصوب ۲۴/۸/۱۳۴۰ شورای عالی حفاظت فنی، به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاهها و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث می باشد و رعایت مقررات این آیین نامه در کلیه کارگاههای موضوع ماده ۸۵ قانون کار الزامی است. همچنین به استناد ماده ۸۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، اشخاص  حقیقی یا حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً، برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های موردنظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاه های مذکور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
     فصل اول: کلیات و تعاریف
     بار مرده: عبارت است  از وزن اجزای دائمی ساختمان ها مانند تیرها، ستون ها، کف ها، دیوارها، بامها، راه پله ها و تیغه ها، وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت نیز در ردیف این بارها محسوب می شوند.
     بار زنده: عبارت است  از بارهای غیر دائمی که در حین استفاده و بهره برداری از ساختمان به آن وارد می شوند. این بارها شامل بار ناشی از برف، باد یا زلزله نمی شوند، بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن و مقداری که احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعریف می شوند.
     بار برف: وزن لایه برفی است که بر اساس آمار موجود در منطقه، احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از ۲ درصد (دوره بازگشت ۵۰ سال) می باشد.
     بار جانبی: باری که در راستای عمود بر صفحه محور طولی سازه وارد می شود، مانند باد
     بار ناشی از رانش خاک: نیروهایی که از طرف خاک در راستای عمود بر محور طولی به سازه وارد می شود.
     تهویه مطبوع: کنترل همزمان دما، رطوبت، پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن برای تأمین شرایط مورد نیاز فضای ساختمان
آسانسور: وسیله ای است که با یک کابین و سایر اجزاء مربوطه برای حمل نفرات ، بار و یا هردو در مسیر مشخص بصورت عمودی بین طبقات حرکت می کند .
     آسانسور کششی : نوعی از آسانسور است که در اثر نیروی اصطکاک بین سیم بکسل و شیار فلکه و چرخش  سیم متحرک حرکت می کند.
     آسانسورهیدرولیکی: نوعی از آسانسور است که عامل حرکت کابین، سیلندر و پیستون هیدرولیکی می باشد.
     آسانسور با رانش مثبت (وینچی): در این نوع آسانسور کابین با سیم بکسل آویزان شده و نیروی رانش از طریق قرقره جمع کننده سیم بکسل تأمین می گردد.
     کنترل کننده مکانیکی سرعت (گاورنر): وسیله مکانیکی که از طریق سیم بکسل به سیستم ترمز ایمنی کابین (پاراشوت) یا وزنه تعادل (در صورت وجود) وصل است تا در مواقع افزایش سرعت از حد تعیین یا سقوط کابین همزمان با قطع برق موتورآسانسور، ترمز ایمنی را فعال می نماید.
     چاه آسانسور: فضایی که ریلها و برخی از تجهیزات آسانسور درآن نصب شده ، کابین و وزنه تعادل الزاماً باید داخل چاه قرار گیرد.
     چاهک: فاصله قائم بین کف پایین ترین طبقه تا کف چاه آسانسور را گویند.
     ترمز ایمنی: سیستمی است مکانیکی که در قسمت زیرین یا بالای یوک کابین قرار گرفته و در مواقع اضطراری با افزایش غیرعادی سرعت فعال شده و سبب توقف کابین می گردد.
     یوک کابین: قابی است که برای اتصال ترمز ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به کف کابین بکار می رود.
     ضربه گیر: وسیله ای است ارتجاعی که برای جلوگیری از برخورد کنترل نشده کابین  و یا وزنه تعادل به  کف چاهک  بکار می رود .
     بالاسری: فاصله قائم بین بالاترین طبقه تا زیر سقف چاه آسانسور را بالاسری گویند.
     وزنه تعادل: وزنه ای است که برای متعادل ساختن وزن کابین و وزن بار داخل کابین مورد استفاده قرار می گیرد. 
     در طبقه: دری که در محل ورودی هر طبقه به کابین قرار می گیرد و دارای انواع مختلفی می باشد.
     در کابین: دری که در ورودی کابین قرار گرفته و معمولاً بطور خودکار در هنگام توقف کابین باز و قبل از شروع حرکت کابین بسته می شود.
     پله برقی: وسیله ای است که در مسیر حرکت افراد پیاده جهت بالا یا پایین بردن آنها در دو طبقه غیرهم سطح بکار می رود و شیب آن حداکثر  بین  ۳۰ تا ۳۵ درجه می باشد.
     پیاده رو متحرک (برقی): وسیله ای است که برای انتقال افراد در سطوح همتراز یا اختلاف ارتفاع کم و با شیب حداکثر ۱۲ درجه بکار می رود.
     لوکس: واحد شدت نور بوده و عبارت است از شدت روشنایی یک شمع در فاصله یک متر از سطح
     توجه: شکل هایی که در انتهای برخی از مواد آیین نامه ذکر گردیده در ضمیمه پیوست می باشد.
     فصل دوم ـ مقررات عمومی
     ماده۱ـ رعایت آخرین مقررات ملی ساختمان (مبحث۳) و استانداردهای معتبر بین المللی یا ملی و آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی به منظور مبارزه و پیشگیری از آتش سوزی و حریق در ساختمان کارگاه الزامی است.
     ماده۲ـ طراحی، نصب  و راه اندازی تأسیسات گرمایی و تهویه مطبوع باید با رعایت آخرین  مقررات ملی ساختمان (مبحث۱۴) و استانداردهای معتبر بین المللی یا ملی و آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی انجام پذیرد.
     ماده۳ـ کارگاه های صنعتی با توجه به سطح و نوع تولیدات خود که دارای فاضلاب صنعتی و انسانی می باشند باید دارای مسیر جمع آوری مجزا و تصفیه خانه های مناسب و ایمن منطبق با آخرین مقررات سازمان حفاظت و محیط زیست و آیین نامه ایمنی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب مصوب شورای عالی حفاظت فنی باشند.
     ماده۴ـ طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تأسیسات الکتریکی باید مطابق با آخرین استانداردهای معتبر بین المللی یا ملی، مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۳) و آیین نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاهها مصوب شورای عالی حفاظت فنی انجام پذیرد.
     ماده۵ ـ سیستم اتصال زمین ساختمان کارگاه باید مطابق با آخرین آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)  مصوب شورای عالی حفاظت فنی و استانداردهای معتبر بین المللی یا ملی  اجراء گردد .
     ماده۶ ـ  نصب و کاربرد کلیه علائم و نشانه های ایمنی و هشداردهنده باید مطابق با آخرین مقررات ملی ساختمان (مبحث۲۰) و  آیین نامه علائم ایمنی در کارگاهها مصوب شورای عالی حفاظت فنی انجام پذیرد.
     ماده۷ـ طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری مولدهای بخار و دیگ های آب گرم باید مطابق با آخرین استانداردهای معتبر بین المللی یا ملی و آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آب گرم مصوب مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۲ شورای عالی حفاظت فنی انجام پذیرد.
     ماده۸ ـ شرایط و ضوابط بهداشتی توالت ها، رختکن، حمام، یخچال و سردخانه، آب مصارف آشامیدنی و بهداشتی، نمازخانه، آشپزخانه و سایر تأسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاه باید بر اساس آخرین مصوبه آیین نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مقررات ملی ساختمان (مبحث۱۶) باشد.
     تبصره: در خصوص کارگاههای موقت از قبیل فعالیت ساختمانی، عمرانی، فصلی و نظایر آن تأمین تأسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگران به نحو مطلوب الزامی است.
     ماده۹ـ نگهداری، ذخیره و انبار نمودن و جابجایی مواد قابل اشتعال و انفجار باید مطابق با آخرین آیین نامه های حفاظتی مواد خطرناک، مواد قابل اشتعال و انفجار، پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی و سایر قوانین و مقررات مراجع ذیصلاح مرتبط با نوع مواد انجام گیرد.
     ماده۱۰ـ طراحی، ساخت، نگهداری و شرایط ایمنی سردخانه ها باید مطابق با آخرین  استانداردهای معتبر بین المللی یا ملی و آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی باشد.
     ماده۱۱ـ استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر آذرخش (صاعقه) در کارگاه هایی که در ساختمان آن ها مواد قابل اشتعال و انفجار تولید و یا ذخیره و انبار می شود، تانک ها، مخازن حاوی بنزین، نفت، روغن و مواد قابل اشتعال دیگر نگهداری می گردد و یا دارای ساختمان مرتفع یا دودکش بلند یا ساختمان در ارتفاع بالا روی کوه می باشند مطابق با آخرین استاندارد ملی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران الزامی است .
     ماده۱۲ـ در صورت ایجاد شرایط کار در ارتفاع رعایت آیین نامه کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنی الزامی است.
     ماده۱۳ـ مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرما بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار به دلیل عدم توجه وی به الــزامات قانونی مطابق مواد ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار رفتار خواهد شده و متخلف مکلف به جبران خسارت وارده می باشد.
     فصل سوم ـ مقررات اختصاصی
     بخش اول ـ ساختمان کارگاه
     الف ـ ساختمان کارگاه
     ماده۱۴ـ ساختمان کارگاه اعم از دائم و موقت  باید مقاوم و مستحکم بوده و در برابر نیروهای وارده با احتساب موارد ذیل طراحی و ایمن گردد:
     الف ـ  بار مرده باید متناسب  با نوع ساختمان باشد.
     ب ـ نوع ساختمان، تجهیزات، دستگاهها و نظایر آن باید در محاسبه بار زنده ساختمان در نظر گرفته شود. 
     ج ـ بار برف، باد، زلزله متناسب با شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی
     د ـ بارهای ناشی از رانش خاک و نظایر آن (در صورت وجود)
     و ـ سایر بارهای تأثیرگذار برسازه متناسب با نوع فعالیت کارگاه
     تبصره ـ برای رسیدگی به این منظور باید خلاصه محاسبات فنی ضمیمه نقشه های تسلیمی ارائه گردد .         
     ماده۱۵ـ برای فضاهای سرپوشیده و مسقف باید حداقل برای هر نفر ۱۲ مترمکعب فضا بدون کسر حجم اشغال شده توسط تجهیزات و ماشین آلات در نظر گرفته شود و حداقل فاصله سقف تا کف ساختمان ۳ متر منظور گردد.
     تبصره ـ برای ساختمان با ارتفاع بیش از ۳ متر برای محاسبه حجم لازم، فقط باید ۳ متر محاسبه شود و ارتفاع بیش از آن در محاسبه منظور نمی گردد.
     ماده۱۶ـ سقف های کاذب احداث شده باید مقاومت کافی در برابر بارهای وارده و حریق را دارا بوده و انبار کردن مصالح، مواد و قرار گرفتن افراد روی آن ممنوع است.
     ماده۱۷ـ چیدمان دستگاه ها و ماشین آلات و قرار دادن اشیاء در یک سالن باید به نحوی باشد که مطابق با کارکرد دستگاه و ماشین بوده و اطراف آنها دارای فضای کافی برای تردد ایمن افراد، ماشین آلات کارگاهی،  تعمیرات ناشی از خرابی دستگاه و انتقال مواد مصرفی و تولیدی، میسر گردد.
     ماده۱۸ـ کف کارگاه، اتاق ها و پیاده روها در قسمت های عبور کارگران و حمل و نقل مواد باید دارای ویژگی های زیر باشد:
     الف ـ صاف، هموار و عاری از هرگونه برآمدگی و یا فرورفتگی باشد .
     ب ـ از مصالحی ساخته یا اندود شود که مانع از هرگونه لغزندگی و ایجاد گرد و غبار گردد.
     ماده۱۹ـ دریچه های موجود درکف کارگاه نباید بالاتر از کف کارگاه نصب شوند.
     ماده۲۰ـ در محل کار و مکانهایی که دستگاه های متعددی قرار دارد باید به وسیله خط کشی با رنگ مشخص ، در دو طرف راه اصلی و راه های فرعی را مشخص نموده و حتی محل قرار دادن مواد اولیه و مواد تولیدی به وسیله این خطوط معین گردد تا محل های رفت و آمد، حمل و نقل مواد و همچنین جهت حرکت اصلی با علامت گذاری روی زمین معلوم و روشن باشد.
     ماده۲۱ـ کف کارگاه ها باید قابل شستشو بوده و در مواردی که نوع کار موجب ریخته شدن آب در کف گردد، شیب کافی داشته تا آبها را به سمت مجاری فاضلاب هدایت نماید.
     ماده۲۲ـ پلکان ها و اطراف محل ‎ورود و خروج‎ به کابین آسانسور و نقاط ‎مشابه که‎لغزندگی آنها موجب مخاطرات بیشتری نسبت به سایر جاها خواهد بود باید از مصالح غیرلغزنده ساخته شود. (شکل های ۷و ۸)
     ماده۲۳ـ تمامی حفره ها و دهانه های باز اطراف دستگاه و ماشین آلات که احتمال خطر برای افراد وجود دارد باید بوسیله حفاظ های مناسب و مقاوم مسدود شوند.
     ماده۲۴ـ نرده حفاظتی باید از جنس مقاوم و محکم بوده و دارای مشخصات فنی زیر باشد: (شکل های ۵ و ۱۰)
     الف ـ مطابق با استاندارد های ملی باشد
     ب ـ فواصل پایه عمودی از یکدیگر حداکثر۲۰۰ سانتیمتر باشد
     ج ـ حداکثر فاصله اولین میله طولی در نرده راه پله از کف ۸ سانتیمتر باشد.
     دـ از میله فوقانی و تحتانی برای استحکام استفاده شود.
     هـ ـ عاری از هرگونه تراشه ، براده ، لبه تیز و برنده روی سطوح نرده باشد.
     وـ ارتفاع آن برای پرتگاهها حداقل ۹۰ و حداکثر ۱۱۰ سانتیمتر باشد.
     زـ ارتفاع نرده در پلکان حداقل ۸۵ و حداکثر ۹۴ سانتیمتر می باشد.
     ح ـ فاصله میله میانی از کف باید حداقل ۵۰ سانتیمتر باشد.
     ط ـ قادر به تحمل نیروهای وارد حداقل ۹۰۰ نیوتن  باشد. 
     ماده۲۵ـ کف پلکان باید از مصالحی ساخته شده باشد که متناسب با نوع محل و شرایط اقلیمی بوده و در هنگام برودت هوا از یخ زدگی کف پله جلوگیری بعمل آورد.
     ماده۲۶ـ مشخصات فنی پلکان به غیر از امدادی و سرویس باید مطابق با موارد زیر باشد: (شکل ۲)
     الف ـ کف پلکان باید حداقل ۳۳ سانتیمتر باشد .
     ب ـ ارتفاع پله باید حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ سانتیمتر باشد .
     ج ـ عرض پاگرد باید در حدود  ۱۱۰ سانتیمتر در جهت پلکان یا بیشتر، متناسب با عرض پلکان داشته باشد.
     دـ عرض پلکان ها نباید در هیچ مورد از ۹۰ سانتیمتر کمتر باشد.
     هـ ـ شیب راه پله نباید کمتر از ۳۰ درجه و بیش از ۵۰ درجه باشد.
     و ـ تغییرات ارتفاع پیشانی (پاخور) یا عرض کف پله در یک راه پله نباید بیش از ۶ میلیمتر باشد.
     ماده۲۷ـ پلکان سرویس، امداد و فرار باید مطابق با موارد زیر باشد: (شکل ۲)
     الف ـ حداقل عرض کف پله ۱۵ سانتیمتر باشد.
     ب ـ شیب پلکان حداکثر ۶۰ درجه باشد.
     ج ـ در محل های مناسب بصورت ایمن نصب گردد.
     هـ ـ حداقل عرض  پلکان مذکور باید ۵۵ سانتیمتر باشد.
     ماده ۲۸ـ اختلاف سطح بین دو پاگرد نباید از ۷/۳ متر تجاوز نماید. (شکل ۵)
     ماده۲۹ـ پله های یک پلکان باید دارای عرض و ارتفاع مساوی باشد. (شکل ۵)
     ماده۳۰ ـ  پاگرد یا سکوها و کف پله هایی که با صفحات فلزی اجراء می گردند باید بصورت کاملاً  ایمن نصب و اجراء شده باشد. (شکل ۹)
     ماده۳۱ـ راه پله با بیش از چهار پله و یا حداقل ارتفاع ۷۶ سانتیمتر (هرکدام که کمتر باشد) در صورت وجود لبه کناری پرتگاه باید به نرده دستی مناسب محفوظ گردد .(شکل ۳)
     ماده۳۲ـ راه پله مارپیچی باید در سمتی که عرض کف پله به کمتر از ۱۵ سانتیمتر می رسد دارای نرده حفاظتی مناسب باشد.
     ماده۳۳ـ در صورت وجود بازشو به پاگرد، عرض پاگرد باید حداقل ۵۰ سانتیمتر بیشتر از عرض در بازشو در نظر گرفته شود. (شکل ۴)
     ماده۳۴ـ پلکان و سکوهایی که از مصالح مشبک ساخته شده اند ابعاد چشمه های آن نباید از ۱۱ میلیمتر تجاوز نماید تا اشیاء متفرقه امکان سقوط از آن را نداشته باشد. (شکل ۷)
     ماده۳۵ـ پلکان با عرض بیش از ۱۱۰ سانتیمتر باید در سمت پرتگاه با یک نرده و در سمت بسته هم به وسیله نرده دستی طبق ماده ۲۴ مجهز گردند. (شکل ۵)
     ماده ۳۶ـ پلکان با عرض بیش از ۲۲۵ سانتیمتر باید علاوه بر نرده های کناری به یک نرده دستی میانه نیز مجهز باشد.
     ماده۳۷ـ نرده دستی که پایه های آن به دیوار نصب می شود باید طوری ساخته شود که دست آزادانه بدون برخورد با موانعی اعم از سطح دیوار یا کنار نرده حرکت کند حداکثر فاصله پایه ها از یکدیگر ۲۰۰ سانتیمتر و بین نرده دستی و دیوار باید حداقل ۵ سانتیمتر باز باشد. (شکل ۶)
     ماده۳۸ـ حداکثر شیب مجاز برای رمپ (راهروهای شیب دار) مورد استفاده افراد ۱۰ درجه است . این رمپ ها باید با کلیه شرائطی که در مورد پلکان ها منظور می شود از حیث ساختمان و عرض و نرده و غیره مطابقت داشته باشد. (شکل ۱)
     ماده۳۹ـ ورودی پنجره هایی که در پاگردهای پلکان باز می شود در صورتی که پهنای آنها بیش از ۳۰ سانتیمتر و فاصله با سطح پاگرد کمتر از ۹۰ سانتیمتر باشد باید به وسیله نرده حفاظت شوند.
     ماده۴۰ـ قسمت هایی از کارگاه که از سطح زمین یا کف طبقات ارتفاع داشته و لازم است کارگران هر چند به صورت موقت در آن محل فعالیت داشته باشند باید راه دسترسی مناسب نظیر پلکان، نردبان و نظایر آن تعبیه گردد.
     ماده۴۱ـ عرض گذرگاههای آدم رو بین ماشین آلات، تأسیسات، انبوه مواد و تعمیرات نباید کمتر از ۶۰ سانتیمتر باشد.
     ماده۴۲ـ تمامی معابر، راهروها و جایگاههای کار که روی دستگاه، ماشین آلات و نوارهای متحرک قرار دارند باید از دو  طرف بوسیله نرده های حفاظتی ایمن گردند.
     ماده۴۳ـ سطوح برف گیر و یخ زننده پلکان ها، راه پله های فرار، معابر پیاده، راهروهای سر باز و نظایر آن باید بصورت مرتب از برف و یخ پاک گردیده و یا با مصالحی ساخته شوند که مانع از هرگونه یخ زدگی این سطوح گردد.
     ماده۴۴ـ در و پنجره اتاق ها و محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد باید در مقابل انفجار مقاوم و مستحکم بوده و شیشه های آن از نوع ضد انفجار بوده و بازشوی آن به سمت خارج باشد.
     ماده۴۵ـ اتاق هایی که در آنها فعالیت عکس برداری با اشعه ایکس وجود دارد باید با ورق های سربی با ضخامت مناسب مطابق با مقررات مراجع ذیصلاح پوشیده گردد.
     ماده۴۶ـ جهت نقل و انتقال مواد خطرناک از قبیل پاتیل های مواد مذاب و یا مشابه آن که احتمال پاشش به افراد در طول مسیر وجود دارد ،باید مسیری مجزا و دور از رفت و آمد کارگران و افراد دیگر تعبیه گردد.
     ماده۴۷ـ ساختمان کارگاههای موقت، پیش ساخته، کانکس ها و نظایر آن باید مجهز به سیستم اتصال زمین مؤثر باشد.
     ماده۴۸ـ ساختمان کارگاه باید با توجه به نیاز مندیهای افراد معلول جهت فعالیت و کار مطابق قوانین و مقررات موجود طراحی و احداث گردد. 
     ب ـ  روشنایی
     ماده۴۹ـ در محل رفت و آمد و کار کارگران و افراد  باید روشنایی مناسب و کافی تأمین گردیده و حتی الامکان از نور طبیعی استفاده گردد.
     ماده۵۰ ـ به منظور تعبیه روشنایی با نور طبیعی در سالن سرپوشیده و مسقف باید با استفاده از پنجره های سقفی و معمولی با فواصل مناسب از یکدیگر، نور محل را بصورت یکنواخت تأمین نمود.
     ماده۵۱ ـ درمحل هایی که بطور موضعی احتیاج به نور بیشتری می باشد باید علاوه بر نور کلی کارگاه، نور اضافی در محل مورد نیاز تأمین گردد.
     ماده۵۲ ـ برای جلوگیری از خیره شدن چشم به نور اضافی تابیده شده به قطعه کار، منبع نور مذکور باید به نحوی پوشیده شود که فقط محل مورد نظر را روشن نماید.
     ماده۵۳ ـ برای استفاده بیشتر از نور آفتاب، باید سقف کارگاه و دیگر سطوح منعکس کننده نور به رنگ روشن بوده تا نور را بهتر منعکس کند.
     تبصره ـ دیوارها و کف ساختمان کارگاه که در دید مستقیم کارگر قرار می گیرد نباید از رنگهایی که موجب خیرگی چشم در کارگران می شود استفاده نمود.
     ماده۵۴ ـ کلیه پنجره های موجود در سالن که در سقف و دیوار قرار دارند، باید همواره تمیز بوده تا روشنایی از طریق تابش تأمین گردد.
     ماد۵۵ ـ برای جلوگیری از شدت بیش از حد نور در طی روز، پنجره ها باید به کرکره و پرده متحرک مناسب مجهز باشند. و امکان باز و بسته کردن ایمن پنجره ها و تنظیم نور آنها فراهم شود، بطوریکه خود این پنجره ها مخاطراتی را به محل کار و کارگران تحمیل ننماید.
     ماده۵۶ ـ در محلهایی که امکان تأمین روشنایی طبیعی برای تأمین نور وجود ندارد باید با استفاده از نور های مصنوعی مناسب، روشنایی محل تأمین گردد .
     ماده۵۷ ـ روشنایی باید بطور کلی یکنواخت بوده و از جهات مختلف بتابد تا از ایجاد سایه های تند جلوگیری شده و ضمناً باعث خیره شدن چشم نگردد.
     ماده۵۸ ـ تمهیدات لازم برای تمیز کردن پنجره ها به نحوی که خطری متوجه افراد نگردد باید در محل کار در نظر گرفته شود.
     ماده۵۹ ـ منابع تأمین روشنایی مصنوعی نباید طوری نصب شوند که خود باعث ایجاد مخاطراتی در محیط کار شوند.
ماده۶۰ ـ هرگاه به دلیل مقتضات ایمنی و بهداشتی در محل کار، لازم است از پنجره ها یا سطوح شفاف و شیشه ای در دیوارها و درها استفاده گردد باید از مصالح ایمن و مقاوم در برابر شکستگی ساخته شوند و یا زمانیکه احتمال برخورد افراد با این سطوح وجود دارد، باید با علایمی این سطوح مشخص شوند.
     ج ـ شدت نور
     ماده۶۱ ـ میزان شدت نور محل کار، معابر پیاده روها و راههای عبوری مربوط به وسایل نقلیه باید با توجه به شغل و نوع کار و فعالیت و با استفاده از آخرین  جداول حدود تماس شغلی و عوامل بیماریزا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مقررات ملی ساختمان (مبحث۱۳) تعیین گردد.
     ماده۶۲ ـ مـیزان نور و روشنایی در محیط های کار باید مطابق با جدول زیر استخراج شده از استاندارد ANSI  برای کارگران و افراد تأمین گردد:
 
     ماده۶۳ ـ به منظور تأمین روشنایی در مواقع قطع برق در محیط کارگاه باید سیستم روشنایی اضطراری مناسب با منبع تولید نیرو و سیم کشی مستقل از شبکه عمومی و حداقل شدت روشنایی ۱۰ لوکس فراهم گردد .
     دـ عایق بندی ساختمان
     ماده۶۴ ـ محل های نصب رادیاتور و لوله های آب گرم باید به گونه ای انتخاب گردند که در اثر تشعشعات حرارتی یا جریان هوای گرم ناشی از آنها موجب ناراحتی برای کارگران در حین انجام کار نگردد .
     ماده۶۵ ـ در مناطق جغرافیایی و اقلیمی که دارای اختلاف بالای درجه حرارت در فصول سال می باشند باید تمامی دیوارها، سقف ها، درها و پنجره ها به نحوی مناسب عایق بندی حرارتی گردیده تا مانع از تبادل حرارت و برودت داخل محیط کارگاه به خارج از کارگاه و بالعکس و اتلاف انرژی گردد.
     ماده۶۶ ـ مسیر لوله های حرارتی و برودتی باید بوسیله عایق های مناسب که در مقابل حرارت و سرما مقاوم است عایق بندی گردند.
     هـ ـ دمای محیط ساختمان کارگاه
     ماده۶۷ ـ در محیط کاری که در آن کار به صورت نشسته انجام می شود مانند ادارات، حداقل دمای مطلوب ۱۶ درجه سانتیگراد می باشد و در صورتی که کار فیزیکی در محیط کار صورت می پذیرد حداقل دمای مطلوب ۱۳ درجه سانتیگراد است (مگر اینکه شرایط محیط کار تابع قوانین و مقررات حفاظتی خاص باشد)
     ماده۶۸ ـ  نصب دماسنج در محیط های کارگاهی به منظور تعیین دمای محیط کار الزامی است.
     و ـ انبارها
     ماده۶۹ ـ انبارها باید دارای مسیرهای عبور مجزا برای تردد افراد و وسایل نقلیه باشد.
ماده۷۰ـ انبار باید به وسایل تهویه طبیعی و در صورت لزوم تهویه مصنوعی ضدشعله مجهز باشد و کلیدها، فیوزها و سایر ادوات و وسایل الکتریکی باید از نوع ضدجرقه و ضدشعله باشد.
     ماده۷۱ـ ساختمان یا هر بخش از یک ساختمان که برای انبار مورد استفاده قرار میگیرد باید حداقل به دو راه خروج مجزا  و دور از هم مجهز باشد.
     ماده۷۲ـ انبار باید دارای قفسه بندی مناسب بوده و یا چیدمان مواد به گونه ای باشد که خطر سقوط نداشته و مزاحمتی برای عبور و مرور افراد ایجاد ننماید.
     ماده۷۳ـ دیوارها، سقف و کف انبار باید از مصالح مقاوم و مناسب ساخته شده باشد بطوریکه در برابر بارهای وارده و آتش مقاوم باشد.
     ماده۷۴ـ در اطراف انبار باید راههای مطمئن و ایمن برای تردد ماشین های حمل کالا و آتش نشانی  پیش بینی گردد.
     ماده۷۵ـ در انبارها باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف بوده و بازشوی آن روبه خارج باشد .
     ماده۷۶ـ پنجره انبارها باید مجهز به حفاظ و تور سیمی بوده و بازشوی آن روبه خارج باشد.
     ماده۷۷ـ انبارها باید سیستم های اعلام و اطفاء حریق متناسب با نوع مواد مطابق با آیین نامه پیشگیری و حفاظت در برابر آتش سوزی و حریق باشد.
     ماده۷۸ـ محل استراحت و آبدارخانه نباید در ساختمان انبار قرار داشته باشد.
     ماده۷۹ـ دیوارها و ستون های داخل انبار باید جهت افزایش میدان دید تا ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر از سطح زمین با رنگ های روشن محرک رنگ آمیزی شود.
     ماده۸۰ ـ مسیرهای داخلی انبار، قفسه ها و کالا باید طوری تعبیه شده باشد که دسترسی افراد به درهای خروجی در اسرع وقت امکان پذیر باشد.
     زـ آسانسور، پله برقی و پیاده رو متحرک
     ماده۸۱ ـ نصب، راه اندازی، بهره برداری و هرگونه تغییر اساسی در آسانسور، پله های برقی و پیاده رو متحرک باید با رعایت آخرین مقررات آیین نامه حفاظتی ساختمان کارگاهها، استانداردهای معتبر بین المللی یا ملی و مقررات ملی ساختمان (مبحث۱۵) صورت پذیرد.
     ماده۸۲ ـ داخل کابین آسانسور باید دارای لوح شناسایی با مشخصات ذیل باشد:
     الف ـ نام شرکت سازنده
     ب ـ ظرفیت حمل نفر یا بار یا هردو
     ج ـ نوع کاربری
     دـ سال ساخت
     هـ ـ آدرس و شماره تلفن سازنده
     وـ شماره استانداردی که آسانسور بر مبنای آن ساخته شده است.
     ماده۸۳ ـ چاه آسانسور باید در سراسر ارتفاع و تمامی سطوح بسته بوده و بجز درهای طبقات  و دریچه های بازدید، خروجی دیگری نداشته باشد و در تراز هر طبقه در موتورخانه و چاهک دارای روشنایی مناسب با چراغ محافظ دار تونلی و لوله هواکش در سقف موتورخانه باشد. (شکل ۱۱)
     ماده۸۴ ـ آسانسورهایی که خارج ساختمان ها قرار دارد تا ارتفاع ۳ متر از هر طرف و از این ارتفاع به بالا سمتی که روبه ساختمان قرار دارد در تمام ارتفاع باید بسته باشد.
     ماده۸۵ ـ قسمت هایی از تأسیسات الکتریکی آسانسور که لازم است در زمان برق دار بودن، تنظیم و یا مورد آزمایش قرار گیرند باید به گونه ای نصب شوند که فضای کار ایمن در نقاط مورد نیاز برای حضور تعمیرکار وجود داشته باشد.
     ماده۸۶ ـ در صورت استفاده از وسایل فرمان الکتریکی دستی در تأسیسات الکتریکی آسانسور این وسایل باید به گونه ای باشد که امکان راه اندازی تصادفی آنها وجود نداشته و همچنین کلیدهای فرمان دستی بطور اطمینان بخشی قفل گردند.
     ماده۸۷ ـ کلیه تجهیزات و دستگاههای الکتریکی آسانسور باید دارای سیستم اتصال به زمین مؤثر باشند.
     ماده۸۸ ـ دریچه تهویه باید به نحوی محافظت گردد که از نفوذ باران ،برف ،پرندگان و نظایر مشابه آن جلوگیری نماید.
     ماده۸۹ ـ تخلیه هوای چاه هر گروه آسانسور مستقل از چاههای گروه دیگر خواهد بود و بنابر این نباید بین آنها ارتباط تخلیه هوا وجود داشته باشد.
     ماده۹۰ـ سیستم تهویه هوا در چاه آسانسور  باید بصورت دستی عمل نموده و چاه آسانسور نباید وسیله تخلیه هوای ساختمان باشد.
     ماده۹۱ـ درهای طبقات باید به صورت اصولی نصب شده و در هنگام بسته بودن، تمام دهانه چاه را از کف تا سقف بپوشاند. (شکل ۱۱)
     ماده۹۲ـ در خصوص فاصله بالا سری در آسانسورهای با رانش مثبت (وینچی) رعایت موارد زیر الزامی است:
     الف ـ نصب ضربه گیر متناسب با نوع و ظرفیت آسانسور در زیر سقف چاه
     ب ـ فاصله آزاد قائم معادل حداقل ۱۰  سانتیمتر بین بالاترین سطح روی کابین و پایین ترین سطح زیر سقف چاه
     ماده۹۳ـ پس از باز نمودن در اضطراری، چنانچه مانعی برای باز نگهداشتن در طبقات وجود نداشته باشد، در باید بصورت خود کاربسته و قفل گردد.
     ماده۹۴ـ درهای بازرسی، اضطراری و نیز دریچه های بازدید باید فاقد هرگونه روزنه بوده و همانند درهای طبقات دارای استحکام مناسب باشد.
     ماده۹۵ـ نصب هرگونه در، دریچه اضطراری و تخلیه هوا در سمتی که وزنه تعادل قراردارد، ممنوع است.
     ماده۹۶ـ دریچه اضطراری برای ورود به بالای کابین در زیر سقف چاه یا یکی از دیواره های چاه از فضای موتورخانه باید به گونه ای تعبیه شود که بازشوی آن به سمت بیرون چاه بوده و دارای قفل ایمنی باشد.
     ماده۹۷ـ در آسانسورهای گروهی و بیشتر از ۲ آسانسور کنار هم باید در سطح کف موتورخانه و در امتداد پاگرد جلوی در طبقه آخر، دریچه ای به سمت موتورخانه و متناسب با تجهیزات آن تعبیه گردد.
     ماده۹۸ـ طراحی، ساخت، نصب درها، دریچه ها و یا قطعات آنها باید به گونه ای باشد که سقوط آنها به داخل چاه آسانسور در صورت بروز حوادث  امکان پذیر نباشد.
     ماده۹۹ـ درهای طبقات جز در مواقع استفاده از آسانسور باید بصورت ایمن بسته بماند. (شکل ۱۳)
     ماده۱۰۰ـ درهای طبقات باید دارای قفل ایمنی مناسب بوده، به نحوی که قبل از شروع حرکت کابین، مانع از بازشدن درهای طبقات گردیده و همچنین تا زمانی که در طبقه باز است، امکان حرکت برای کابین وجود نداشته باشد.
     ماده۱۰۱ـ باز نمودن درهای طبقات در مواقع نبودن کابین نباید جز با کلید مخصوص امدادی امکان پذیر باشد.
     ماده۱۰۲ـ درهای لولایی طبقات باید مجهز به شیشه بوده به نحوی که وجود کابین در طبقه مشخص باشد.
     ماده۱۰۳ـ کابین باید در تراز طبقات بطوریکه کف آن هم ارتفاع با کف طبقه است (هم تراز) توقف نموده و درهنگام ورود و خروج مسافر، در آن تراز باقی بماند.
     ماده۱۰۴ـ کابین آسانسور باید مجهز به در مناسب بوده تا هنگام بسته بودن در کاملاً محدوده باز شوی ورودی را بپوشاند. (شکل ۱۱)
     ماده۱۰۵ـ در کابین آسانسور باید دارای حسگر باشد، که هنگام باز بودن آن امکان حرکت کابین میسر نبوده و تا قبل از توقف کامل کابین باز نمودن آن میسر نباشد. (شکل ۱۳)
     ماده۱۰۶ـ درهای اتوماتیک آسانسور باید مجهز به حسگرهای مناسب بوده تا هنگام وجود مانع در چهارچوب، از بسته شدن در جلوگیری و آن را مجدداً باز نماید.
     ماده۱۰۷ـ مدارتغذیه زنگ اخبار و سیستم مکالمه دو طرفه در کابین آسانسور، باید مجهز به باطری مناسب آماده بکار باشد.
     ماده۱۰۸ـ کابین آسانسور باید به سیستم تهویه و روشنایی مناسب طبق استاندارد مجهز باشد.
     ماده۱۰۹ـ آسانسور باید به یک منبع تغذیه نیروی اضطراری که بطور خودکار قابل شارژ است مجهز گردد.
     ماده۱۱۰ـ سطح کف کابین و ورودی آن باید صاف و فاقد زوائد خطرناک بوده و از مواد غیرلغزنده ساخته شده باشد.
     ماده۱۱۱ـ سقف کابین، باید مجهز به دریچه خروجی و امدادی به ابعاد ۵۰ در ۳۵ سانتیمتربوده و بازشوی این دریچه، رو به خارج کابین باشد.
     ماده۱۱۲ـ ترمز ایمنی کابین آسانسور باید دارای شرایط زیر باشد:
     الف ـ قدرت متوقف کردن و نگهداشتن کابین با تمام ظرفیت آن را در هنگام افزایش سرعت و یا سقوط داشته باشد.
     ب ـ آزاد نمودن آن فقط باید توسط کنترل کننده های مکانیکی سرعت انجام پذیرفته و این امر تنها با بالا بردن کابین امکان پذیرگردد.    
     ج ـ باید پس از آزاد شدن به صورت عادی عمل نماید.
     ماده۱۱۳ـ بالاترین و پاییـن ترین توقفگاه کابین باید به کلید حدی مناسب مجهز گردیده بطوریکه مستقل از مدار فرمان موجود در کابین باشد و مستقیماً با مدار فرمان اصلی آسانسور ارتباط برقرار نماید.
     ماده۱۱۴ـ کابین آسانسور باید به حسگر کنترل بار برای جلوگیری از اعمال بار بیش از حد مجاز مجهز گردد.
     ماده۱۱۵ـ قراردادن هرگونه ابزار، تجهیزات و نظایر آنها درون موتورخانه، چاه و چاهک آسانسور ممنوع است.
     ماده۱۱۶ـ آسانسور باید به کنترل کننده مکانیکی سرعت (گاورنر) مجهز گردیده و کنترل کننده مذکور با ترمز ایمنی آسانسور مرتبط گردد. (شکل ۱۲)
     ماده۱۱۷ـ ترمز ایمنی و گاورنر حتما پلمپ (مهرو موم ) شده باشند.
     ماده۱۱۸ـ ترمزهای ایمنی کابین و وزنه تعادل هریک باید دارای گاورنر مخصوص به خود باشد. (شکل ۱۲)
     ماده۱۱۹ـ کابین تا زمانیکه زبانه قفل کننده حداقل به اندازه ۷ میلیمتر با لنگه در درگیر نشده است نباید قادر به حرکت باشد.
     ماده۱۲۰ـ فضای موتور خانه آسانسور باید طبق استاندارد  باشد که علاوه بر امکان جای دادن تجهیزات، فضای مناسب برای تردد و انجام تعمیرات احتمالی بصورت ایمن را برای تعمیرکاران فراهم آورد.
     ماده۱۲۱ـ اجزا و چاه آسانسور در محیط هایی با قابلیت اشتعال و انفجار باید از نوع مقاوم در برابر خطرات مذکور  بوده و یا حفاظت شده باشند.
     ماده۱۲۲ـ در زمان تعمیر و  نگهداری آسانسورها باید شرایط ایمنی مناسب اعم از تهویه و روشنایی و سایر شرایط ایمنی لازم فراهم گردد.
     ماده۱۲۳ـ در صورتی که دسترسی به موتورخانه از طریق پله امکان پذیر نباشد، استقرار نردبان ایمن و اختصاصی جهت دسترسی به موتورخانه الزامی است.
     ماده۱۲۴ـ موتورخـانه باید به سیستم اطفاء حریق مناسب و به میزان کافی تجهیز گردد.
     ماده۱۲۵ـ بلند کردن کابین آسانسور در زمان نصب باید با رعایت کامل مقررات و دستور العمل های شرکت سازنده  صورت پذیرد.
     ماده۱۲۶ـ اطاقک آسانسورهای باری که افراد را نیز حمل می کند و یا یک نفر متصدی در داخل آن بکار مشغول است باید مطابق مشخصات آسانسورهای مخصوص حمل افراد ساخته شود.
     ماده۱۲۷ـ حداقل قطر سیم بکسل کابین باید ۸ میلیمتر و گاورنر حداقل ۶ میلیمتر بوده و از نوع استاندارد باشد .
     ماده۱۲۸ـ درها و دریچه های اضطراری در دیواره های چاه آسانسور نباید به سمت چاه آسانسور باز شود و دارای قفل ایمنی باشد.
     ماده۱۲۹ـ درهای کابین و طبقات باید در زمان ایستادن آسانسور در تراز طبقه بصورت هماهنگ باز و بسته شود.
     ماده۱۳۰ـ درآسانسورهای خدماتی که برای جابجایی کالا بین طبقات استفاده می گردد و در طبقه مشخصی عمل می کند باید دارای کابینی باشد که ابعاد آن به اشخاص اجازه استفاده را نمی دهد و در میان ریل های نصب شده عمودی حرکت می نماید.
     تبصره ـ ابعادی که کابین را برای افراد غیرقابل استفاده می کند نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد:
     الف ـ مساحت کف کابین یک مترمربع
     ب ـ عمق کابین ۱۰۰ سانتیمتر
     ج ـ ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر،
     دـ  ارتفاع بیش از ۱۲۰ سانتیمتر کل کابین در صورتی مجاز است که کابین شامل چند طبقه ثابت بوده به نحوی که ارتفاع هریک از طبقات ۱۲۰ سانتیمتر بیشتر نشود.
     هـ ـ کل مسیر حرکت کابین محصور بوده و دارای مقاومت مکانیکی کافی باشد.
     ماده۱۳۱ـ حرکت کابین باید منوط به بسته بودن درهای تمامی طبقات باشد.
     ماده۱۳۲ـ پله های برقی و پیاده روهای متحرک باید دارای لوح شناسایی که دربرگیرنده موارد ذیل بوده و در ابتدای ورودی آنها نصب می گردد باشد:
     الف ـ نام شرکت سازنده
     ب ـ سال ساخت
     ج ـ آدرس و شماره تلفن سازنده
     دـ شماره استانداردی که بر مبنای آن ساخته شده است.
     تبصره ـ در خصوص ظرفیت حمل با دستگاههای مذکور می بایستی بند ۱۵ـ۳ـ ۵  مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.
     ماده۱۳۳ـ اطراف منطقه باز طبقه فوقانی پله برقی باید به نحو مطمئن و ایمن حفاظ گذاری گردد. (شکل ۱۴)
     ماده۱۳۴ـ متصدی دستگاه باید قبل از راه اندازی پله برقی در هر شرایطی از عملکرد صحیح  سیستم های ایمنی اطمینان حاصل نماید.
     ماده۱۳۵ـ سطح پله برقی باید به گونه ای باشد که از لیز خوردن افراد جلوگیری نماید. (شکل ۱۴)
     ماده۱۳۶ـ درصورت توقف پله برقی به هر دلیل، در استارت مجدد آن باید از عدم تردد افراد روی پلکان ها در حالت خاموش اطمینان حاصل نموده تا شوک ناشی از استارت باعث بر هم خوردن تعادل افراد و سقوط آنها نگردد.
     ماده۱۳۷ـ در هنگام نصب، راه اندازی، بازرسی و تعمیرات محدوده اطراف آسانسور، راه پله متحرک و پله های برقی (اعم از ورود و خروج) باید محصور و محفوظ گردد.
     ماده۱۳۸ـ کلیه آسانسورها اعم از مسافری، باری و یا هر دو، پله های برقی و پیاده روهای متحرک باید توسط موسساتی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مراجع ذیصلاح می باشد بصورت سالیانه بر اساس استانداردهای معتبر مورد بازرسی قرار گرفته و گواهینامه سلامت دستگاههای مذکور که حاوی نام شرکت، آدرس و تلفن، نام بازرس، تاریخ اعتبار گواهینامه می باشد صادر و در داخل کابین و یا در محل مناسب نصب گردد.
     ماده۱۳۹ـ تعمیر و نگهداری آسانسورها ،پله های برقی وپیاده روهای متحرک باید توسط شرکت های دارای مجوز از مراجع ذیصلاح انجام پذیرد.
     تبصره ـ شرکت های مذکور موظف می باشند از پرسنل آموزش دیده از مراکز ذیصلاح و ماهر که دارای تخصص در این زمینه می باشند، استفاده نمایند.
     ماده۱۴۰ـ گزارش بازدید، تعمیر، نگهداری در خصوص آسانسورها، پله های برقی، پیاده روی متحرک بهمراه ذکر مشخصات شرکت و فرد تعمیرکار با ذکر تاریخ اقدامات بعمل آمده در دفتر ویژه گزارشات تعمیر و نگهداری آنها و در پرونده مربوطه ثبت و نگهداری گردد.
     بخش دوم ـ محوطه کارگاه
     ماده۱۴۱ـ طراحی ترافیک و احداث راه باید مطابق با موارد زیر باشد :
     الف ـ وسایل نقلیه عبوری
     ب ـ کم کردن نیاز به دور زدن    
     ج ـ اجتناب از لبه تیز و خم و کنج ها
     دـ تعمیر و نگهداری راه (عدم وجود برآمدگی و فرورفتگی)
     هـ ـ مقاومت دربرابر بار وارده با زیرسازی مناسب
     وـ شیب بندی مناسب برای تخلیه آب ناشی از بارندگی با زهکشی مناسب  
     زـ سطح راه باید براساس نوع مصرف با مصالح مناسب و مقاوم در مقابل لغزندگی اجرا گردد.
     ماده۱۴۲ـ محل های تأسیسات زیرزمینی در محوطه باز کارگاه، چاههای ارت، درهای خروجی، راه پله فرار، راهروها، راه پله ها و نظایر آن که از اهمیت بالایی برخوردار می باشند باید بوسیله علایم آگاه کننده و هشداردهنده، مشخص و معلوم گردند.
     ماده۱۴۳ـ محوطه باز در ساختمان کارگاه باید دارای موارد ایمنی ذکر شده زیر باشد:
     الف ـ پیاده رو مخصوص عابرین پیاده
     ب ـ علایم ایمنی هشداری و آگاه کننده برای عابرین و وسایل نقلیه
     ج ـ تأمین روشنایی محوطه به تعداد لازم و کافی 
     ماده۱۴۴ـ کلیه دهانه های باز، پرتگاهها، آدم روها، چاهها، راه پله ها و نظایر آن در محوطه ساختمان کارگاه باید بوسیله دریچه های فلزی مقاوم و محکم یا نرده های حفاظتی مناسب مسدود یا محفوظ گردند.
     ماده۱۴۵ـ چنانچه به هر دلیلی پوشش روی دهانه برداشته شود باید توسط فرد تحت کنترل بوده و یا با استفاده از نرده های موقت قابل حمل محفوظ گردیده و بوسیله علایم و نوارهای ایمنی مناسب و با چراغ گردان در شب نسبت به هشدار و آگاهی به سایر افراد اقدام گردد.
     ماده۱۴۶ـ  سیم های برق و تأسیسات برقی در محوطه باز باید ایمن و محفوظ بوده و با علایم هشداردهنده مشخص گردیده و از رسیدن هر گونه صدمه و آسیب به آنها جلوگیری گردد. ضمناً رعایت حریم خطوط برقدار مطابق با قوانین و مقررات برق ایران الزامی است.
     ماده۱۴۷ـ برای رساندن برق به ساختمان کارگاه باید از کانالهای مخصوص تاسیساتی و یا دکل های مناسب و ایمن استفاده نمود.
     ماده۱۴۸ـ برای تردد افراد بین سالن ها باید معابر را با کوتاهترین فاصله احداث نموده و این معابر نباید در زیر محلهایی که احتمال ریزش آب، مواد و اجسام وجود دارد قرار گیرند.
     ماده۱۴۹ـ سـاخت و نصب هـرگونه تابلوی تجـاری، علائم ایمـنی، ترافیکی و سر در ورودی محوطه کارگاه با رعایت مفاد آخرین مقررات ملی ساختمان (مبحث۲۰)، استانداردهای معتبر و یا ملی و آیین نامه علائم ایمنی در کارگاهها مصوب شورای عالی حفاظت فنی باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام پذیرد :
     الف ـ نیروهای وارده بر آن از قبیل باد و زلزله محاسبه شود.
     ب ـ بصورت ایمن دارای پایه و مهار مناسب باشد.
     ماده۱۵۰ـ سایبانها باید با رعایت کلیه موارد ایمنی و حفاظتی احداث، نصب و محکم گردیده و قرار دادن ضایعات و یا هرگونه اجسام دیگر بر روی سایبانها ممنوع است.
     ماده۱۵۱ـ تمامی گذرگاههای وسایل نقلیه باید از معابر پیاده و خطوط راه آهن مجزا بوده و از هرگونه تقاطع خطرناک بین آنها جلوگیری شود و در صورت ایجاد تقاطع باید بوسیله تجهیزات حفاظتی مناسب، علایم هشداردهنده و چراغ های گردان، ایمن گردد.
     ماده۱۵۲ـ کارفرما مکلف است به منظور نصب علائم و نشانه های ترافیکی در سطح کارگاه قوانین مربوطه را از مراجع ذیصلاح (پلیس راهور ناجا ) اخذ نموده واقدامات لازم را بعمل آورد.
     ماده۱۵۳ـ ساختمان و محوطه کارگاه باید به آژیر اعلام خطر و چراغ های اضطراری گردان برای استفاده در شرایط بحرانی مجهز باشد.
     ماده۱۵۴ـ عرض و ارتفاع درهای ورودی و خروجی باید متناسب با نوع کار، تعداد کارگران، حداکثر حجم مواد و کالای تولیدی و مصرفی و نحوه استقرار ماشین آلات باشد.
     ماده۱۵۵ـ در کلیه کارگاهها باید مکان های خاصی بنام نقاط امن با علائم و تابلوهای مربوطه مشخص گردیده تا در مواقع بروز خطر، کارگران در آن محل تجمع یابند. ضمناً مسیرهای منتهی به نقاط امن باید علامت گذاری شده باشند.
     ماده۱۵۶ـ جمع آوری، حمل و نقل و دفع فضولات، زباله ها و پسماندها در سطح کارگاه باید مطابق با قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها و سایر آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی انجام پذیرد.
این آیین نامه مشتمل بر ۳ فصل و ۱۵۶ ماده و  ۷ تبصره به استناد مواد ۸۵  و ۹۱  قانون کار جمهوری اسلامی ایران  در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۰شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
     این آیین نامه جایگزین آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها مصوب ۲۴/۸/۱۳۴۰ شورای عالی حفاظت فنی می باشد. 
جدول-pdf
ضمائم-pdf


وزیرتعاون، کار و رفاه اجتما عی ـ عبدالرضا شیخ الاسلامی   

go wife who cheated why do wifes cheat