آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۲۸
بازديد روز قبل: ۲۸۰
بازديد هفته: ۹۷۱
بازديد ماه: ۴۰۷۲
بازديد کل: ۶۲۸۳۵۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مصوبات هیات وزیران
۱۱۵ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۷۹/۰۶/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي :


تبدیل روستای نافچ از توابع بخش مرکزی شهرستان شهرکرد به شهر نافچ


تبدیل روستای نافچ از توابع بخش مرکزی شهرستان شهرکرد به شهر نافچ
۱۳۷۹.۰۶.۰۲ - .۲۶۲۳۳ ت ۲۲۲۷۱ ک - ۱۳۷۹.۰۶.۰۷
شماره:۲۶۲۳۳ .ت ۲۲۲۷۱ک
تاریخ:۲۲ ۱۳۷۹.۶.
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۶.۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۴.۴۲.۱۷۳۷۳ مورخ ۱۳۷۸.۹.۲۴
وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه های شماره .۵۴۵۳ت۲۱۱۶۲ه- مورخ۱۳۷۸.۲.۱۳ و شماره .۵۸۳۱ت۲۱۱۶۲ه- مورخ ۱۳۷۹.۲.۱۱ و به استناد
ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب۱۳۶۲ - تصویب نمودند:
روستای نافچ*? از توابع بخش مرکزی شهرستان شهر کرد در استان چهار محال و بختیاری به شهر تبدیل و به عنوان شهر نافچ
شناخته می شود. محدوده این شهر براساس تبصره (۱) ماده (۴) قانون فوق الذکر تعیین خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۹.۶.۲۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

go online why do wifes cheat