آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۴۶۷
بازديد روز قبل: ۵۰۲
بازديد هفته: ۲۵۹۰
بازديد ماه: ۲۷۱۹
بازديد کل: ۶۲۷۷۹۹۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مصوبات هیات وزیران
۲۴۶ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۶۹/۰۲/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي :


تصویب اصلاحاتی در دهستانهای استان لرستان


تصویب اصلاحاتی در دهستانهای استان لرستان
۱۳۶۹.۰۲.۲۶ - .۴۰۱۶۴ت۴۰ک - ۱۳۶۹.۰۴.۰۳ - ۱۴۱
& تقسیمات کشوری
& وزارت کشور
اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۲.۲۶ با توجه به اختیارات تفویض موضوع تصویب نامه شماره.۹۳۸۰۸ت۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸.۱۰.۲۴ هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۴.۱.۵.۵۳ آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۶۸.۱۲.۱۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ اصلاحات زیر را در دهستانهای استان لرستان تصویب نمودند:
الف: شهرستان خرم آباد
--------------------------------------------------------
۱ - مرکز دهستان بیرانوند شمالی از روستای خراشکفت به روستای پلکان سفلی تغییر یابد.
۲ - نام دهستان سلسله به هنام و دهستان الشتر به یوسف وند تغییر یابد.
۳ - روستاها و مزارع سرخه لیزار - چقاهروشی - دارتی، سرحلت و زیر چشمه از دهستان شوراب منتزع و به دهستان کرگاه ملحق شود.
۴ - روستاها و مزارع چنار گریت - زالیاب - سراب ـ جلدان ـ قلعه میرعلی ـ سراب سنگی ـ هنام وسط ـ هنام پایین ـ ترس ـ چشمه کره ـ نای انگیز ـ سراب طویله ـ پری مرده بالا ـ قلعه انجان ـ نصراله آباد ـ سرکانه نصراله و پاسور از دهستان ازنان منتزع و به دهستان سپید دشت ملحق گردند.
۵ - روستاها و نقاط دارتوت ـ سرتپه سفلی ـ خان میر ـ ده سفید ـ عودملا ـ دره سرخه ـ دره کبود ـ کنارون علیا ـ دربند ـ دره حسین ـ پیر شریف ـ بردبل ـ دره بید از دهستان رازان منتزع و به دهستان شیروان شهرستان بردجرد ملحق گردند.
۷ - روستاها و نقاط چم تکله سفلی ـ چم تکله علیا ـ چشمه شاهقلی ـ ورکد ـ سربرزه ـ بید قطار ـ هموار کولیوند ـ بید قطار علیا ـ کرمانجوب ـ سراب سقا ـ سراب چنار علیا ـ سراب چنار سفلی ـ سراب چنار وسطی ـ دارماهی ـ سول مجران ـ شترمل علیای رحمت ـ شترمل علیای همت ـ حسن آباد ـ مرادآباد ـ حیدرآباد ـ هزارمنی ـ درحسنی ـ چشمه بید ـ منصورآباد ـ رحیم آباد ـ گاپت ـ چشمه صالح ـ کاکارضا سفلی ـ کاکارضا وسطی ـ کاکارضا علیا ـ کاکارضا امیدعلی ـ ایوان دره ـ کریم آباد ـ از دهستان رباط منتزع و به دهستان هنام ملحق گردد.
۸ - روستاها و نقاط رنگرزان سفلی ـ صفرآباد ـ باغ پشم، یارعلی ـ سراب میرکه بالا ـ عیوشان سیل ـ خاک مالکه علیا ـ خاک مالکه سفلی از دهستان قائد درحمت منتزع و به دهستان رازان ملحق گردد.
۹ - روستای کافر مسلمان ( علیا و سفلی) به نام زمزم و تابع دهستان ویسیان باشد.
۱۰ - دهستان ده پیرش مالی به مرکزیت روستای تجره سراب مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
مهرعلی ـ بادیه یک ـ بادیه دو ـ بادیه سه ـ اسکینی علیا ـ اسکینی سفلی ـ دره قاسمعلی ـ دره دزدان ـ دره ساکی علیا ـ دره ساکی سفلی ـ تنگ نمک ـ وره زری ـ ده نوروز ـ دیگ سفید، شیخ حیدر ـ چشمه پاپی ـ چشمه نقره ـ خانجانخانی ـ ولی زالیک ـ میرآباد ـ کمره ـ تجره سراب ـ هوکی ـ تکانه ـ هولاندشت ـ تجره گله دار ـ تجره سید ـ گراب ـ دم گر ـ سرآستانه یک ـ سرآستانه دو ـ سرآستانه سه ـ سرآستانه چهار ـ دره اشگفت سفلی ـ نمکلان علیا ـ نمکلان سفلی ـ سرگل نمک.
مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس گردد.
۱۱ - دهستان کرگاه شرقی به مرکزیت روستای دیناروند علیا مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهای زیر:
چهزال ـ تلمه خانه پل بابا ـ گرچ گرده ـ ونایی علیا ـ ونایی سفلی ـ پل باباحسین ـ سرپل باباحسین ـ سرپل نودار ـ چوبتراش ـ سالی کوچک ـ تنگ بهرام کش ـ انگره ـ سالی بزرگ ـ سرخه ده علیا ـ سرخه ده سفلی ـ ده باقر ـ چنارخیری ـ ناصروند ـ دیناورند علیا ـ دیناورند سفلی ـ دارایی ـ بلیلوند ـ خاراز کوچک ـ بهرام کش میرزا ـ ملک بهرام کش ـ ده چراغعلی ـ خارزار ـ حاجی مراد ـ خارزار آبی ـ ده میرحسین ـ کلبعلی خان ـ ده رحم خدا ـ دره سبت فرهاد ـ ده نظر علی ـ ده سهراب چشمه سرخه دارای ـ پارسیلون مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس گردد.
۱۲ - دهستان دوآب به مرکزیت روستای مؤمن آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
آزادخانی ـ آهنگران ـ باباخانی ـ آهنگری ـ تترآباد ـ چشمه علی اکبر ـ چم کاشی ـ چیالکان ـ حسین آباد ـ دارمرو ـ دره باغ سفلی ـ دره باغ علیا ـ دره ذغال ـ ده سرخـ ده کدخدا ـ رضاآباد ـ ریگ سپید ـ زیر طاق ـ ژیریان ـ سالیانه ـ سراب سید علی ـ سرنجه ـ سنگکر ـ شیخ آباد ـ غریرآباد ـ علی آباد ـ فیض آباد ـ کبودیان ـ محمدتیپ ـ مرشدآباد ـ موسی آباد ـ موسی بیک ـ مؤمن آباد ـ مهموله سفلی ـ مهموله علیا ـ میان ولان سلی ـ میرزایی ـ نجفقلی ـ نظرآباد ـ زرآباد ـ دواب علشاهی، احمدآباد ـ چقابل ـ حسین آباد هندی ـ دهنو ـ هندی ـ عالم آباد علیا ـ عالم آباد سفلی ـ میان ولان علیا ـ رضاآباد ـ رستم آباد ـ نیازآباد ـ علم آباد ـ کاظم آباد ـ آب باریک علیا ـ آب باریک سفلی.
مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس گردد.
۱۳ - دهستان قلعه مظفری به مرکزیت روستای چشمه برقی مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
اسدآباد ـ القاس آباد ـ امامقلی ـ امیرآباد ندر ـ امیر سفلی ـ امیر علیا ـ بادامشیرین ـ بلوط خور ـ پایه برج ـ پیرکه سفلی ـ پیرکه علیا ـ چشمه برقی ـ حاجی آباد ـ حسن آباد ـ حسین آباد ـ حیدرآباد ساکی ـ درویش آباد ـ رضی آباد ـ زیرگر سفلی ـ زیرگر علیا ـ سالاری ـ سراب پاپی ـ سراب سرخه احمدآباد ـ سراب سرخه صادق آباد ـ سیاهدول سفلی ـ سیاهدول علیا ـ شاه آباد ـ طرهاتی سفلی ـ عال آباد ـ عباس آباد ـ علی آباد، علی آباد چشمه برقی ـ فتح آباد ـ فرهادآباد ـ قادرآباد ـقاسم آباد ـ کرت آباد ـ کرم آباد ـ مرادآباد ـ ملک آباد ـ نصرآناد، نقی آباد ندر ـ نورآباد شمه برقی ـ نورآبادندر ـ ولی آباد.
ب: شهرستان دلفان
--------------------------------------------------------
۱ - مرکز دهستان نورعلی از روستای عزیزآباد پایین به روستای فروزوند وسطی تغییر یابد.
۲ - روستاهای مرادخانی ـ دهنو ـ ده کبود جواری ـ کریم وند ـ خاکی ـ یارعلی علیا ـ قاسم آباد ـ اسدآباد پایین ـ اسدآباد بالا ـ سادآباد وسطی ـ خدارحم دهنو ـ از دهستان ایتیوند شمالی منتزع و به دهستان نورعلی الحاق گردد.
۳ - دهستان نورآباد به مرکزیت روستای ظفرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
ظفرآباد ـ یارولی ـ کریم آباد ـ شکرآباد ـ سراب احمدوند ـ محمدرضاآباد ـ حسین آباد ـ خان آباد ـ مختارآباد ـ دوستعلی آباد ـ خیرآباد ـ کرم آباد ـ چشمه خانی ـ کاظم آباد، شاطرآباد ـ حاجی آباد ـ هاشم آباد ـ مرادآباد ـ رستم آباد، خلیفه آباد ـ اسماعیل آباد ـ حسین آباد ـ علی آباد ـ اکبرآباد، حسن آباد مرادآباد ـ خیرآباد ـ شمهرشنوـ باباجان ـ سبزخانی ـ کمره ـ اشرف آباد ـ گلبافی ـ چال سیل وسطی ـ چال سیل ـ چشمه ورتیه ـ عباسی ـ چراغ آباد ـ دم قلعه ـ گرمخانی، حسن گاویار ـقیصورآباد.
مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس گردد.
ج: شهرستان کوهدشت
--------------------------------------------------------
۱ - دهستان کونانی به مرکزیت روستای کونانی مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
کونانی ـ بساط بیگی ـ علی عسگر ـ خانی ـ باباگردعلی ـ صفرآباد، یوسف حیدرخانی ـ مرادعلی ـ محمد رعیت ـ پشم ـ تنگ خسروآباد، چشمه میرزا ـ باغ پای آستانه ـ کت کن ـ پای آستانه ـ شورابه پایین ـ شورابه بالا ـ بهرام بیگ ـ کارخانه گچ لرستان.
مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس گردد.
د: شهرستان الیگودرز
--------------------------------------------------------
۱ - روستاهای ملاطالب - رشیدی - دره باغ - حسن محمد - از دهستان خمه منتزع و به دهستان مامون ملحق گردند.
۲ - روستاهای گرجی - برجله - دره تخت - وزمدر - از دهستان سیلاخور منتزع و به دهستان پاچه لک غربی ملحق گردد.
۳ - دهستان خمه تابع بخش مرکزی و دهستان پاچه لک غربی تابع بخش چاپلق گردد.
۴ - دهستانهای زر غربی و ماهرو از شهرستان خرم آباد منتزع و تابع بخش زر و ماهرو شهرستان الیگودرز گردند.
ه: شهرستان بروجرد
--------------------------------------------------------
۱ - مرکز دهستان بردسره از روستای قائد طاهر به روستای جعفرآباد منتقل گردد.
۲ - روستای انگشته از دهستان انوچ شهرستان ملایر منتزع و به دهستان بردسره ملحق گردد.
۳ - دهستان گودرزی به مرکزیت روستای بن دیزه مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
توده زن ـ امیرآباد ـ بن دیزه ـ برکت آباد ـ کفشگران ـ چهاربره ـ ونانی ـ گلچهران ـ ملمیجان ـ قائد طاهر ـ کرکنجان ـ خشتیانک ـ مجیدآباد.
مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس گردد.
م - دهستان دره صیدی به مرکزیت روستای دره صیدی مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
دره صیدی ـ دهگاه ـ آقایی ـ زواریجان ـ حاجی آباد ـ کوشک سفلی ـ حیدر ـ مرو ـ جانبالغ ـ درودگران ـ ملک آباد ـ سنگ سفید ـ کهریز ـ قپانوری ـ لنستان ـ فخرآباد ـ کلان ـ کله ـ سرنجه ـ قلعه محمد ضیاء ـ سردره ـ دره نقدی ـ بلوط بیک ـ دودانگه ـ تپه مولا ـ ده توشمال ـ دره مراد ـ سرچقا.
مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس گردد.
و: شهرستان دورود
--------------------------------------------------------
۱ - روستاهای گاومیر علیا ـ گاومیر سفلی ـ خایان ـ اسلام آباد خدایان ـ قائم خانی ـ عباس آباد ـ گوشه محسن ـ قرق ـ کهریزه ـ تلخاص علیا ـ تلخاص سفلی ـ ولیان از دهستان ـ چالانچولان منتزع و به دهستان شیروان شهرستان بروجرد ملحق گردد.
۲ - روستاهای زرگران علیا - زرگران سفلی - چشمه آباد، از دهستان سیلاخور منتزع به دهستان چالانچولان ملحق گردد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۶۹.۳.۳۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
> نقشه: تصویب نامه ها ۱۳۶۹ - جلد ۱ - صفحه ۱۵۰ الی ۱۶۱<
go online why do wifes cheat