آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۲۸
بازديد روز قبل: ۲۸۰
بازديد هفته: ۹۷۱
بازديد ماه: ۴۰۷۲
بازديد کل: ۶۲۸۳۵۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مصوبات هیات وزیران
۱۱۵ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۶۴/۰۸/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي :


اجازه استخدام غیر رسمی ۶ نفر در مشاغل فنی به عنوان کارشناس پژوهشگر به وزارت مسکن و شهرسازی


اجازه استخدام غیر رسمی ۶ نفر در مشاغل فنی به عنوان کارشناس پژوهشگر به وزارت مسکن و شهرسازی
۱۳۶۴.۰۸.۲۹ - ۶۲۱۷۴ - ۱۳۶۴.۰۹.۰۸ - ۷۶۵
& استخدام
& وزارت مسکن و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۸.۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۲ مورخ ۱۳۶۴.۵.۱۴ وزارت مسکن و شهرسازی و تأییدیه شماره ۴۲.۶۷۸۵ مورخ۱۳۶۴.۵.۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به استخدام غیر رسمی شش (۶) نفر در مشاغل فنی به عنوان کارشناس پژوهشگر در بخش های ساختمان و مسکن به شرط وجود اعتبار و با رعایت سایر مقررات اقدام نماید.
میرحسین موسوی - نخست وزیر