آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵
بازديد امروز: ۴۵۰
بازديد روز قبل: ۵۰۲
بازديد هفته: ۲۵۹۰
بازديد ماه: ۲۷۱۹
بازديد کل: ۶۲۷۷۹۷۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مصوبات هیات وزیران
۶۱۳ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :


ایجاد و تشکیل ۱۴ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان هشترود تابع استان آذربایجان شرقی


ایجاد و تشکیل ۱۴ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان هشترود تابع استان آذربایجان شرقی
۱۳۶۶.۰۵.۱۸ - .۱۱۶۱۷۸ت۸۶۶ - ۱۳۶۶.۱۰.۱۵ - ۱۴۰۶
& تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
& وزارت کشور
هیأت وزیران در جلهس مورخ ۱۳۶۶.۵.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۶۹۹.۱.۵.۵۳ مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۹ وزارت کشور به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۳ قانون مزبور و تبصره های ذیل آن و ماده ۳۱ آیین نامه اجراییقانون مذکور تصویب نمودند:
در شهرستان هشترود تابع استان آذرباجیان شرقی تعداد ۱۴ دهستان شامل روستاها مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه۱.۲۵۰.۰۰۰ ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
۱ - دهستان جاراویماق شمالشرقی
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای نصیرآباد مشتمل بر ۳۶ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - اوریادجیق، ۲ - احمدآباد، ۳ - بزنی چراغمردان، ۴ - بایزید، ۵ - بزنی بداق، ۶ - بنیادکندی، ۷ - تازه کند، ۸ - تخت سفلی، ۹ - تخت علیا، ۱۰ - حسین آلان، ۱۱ - حصار، ۱۲ - خواجه محمود، ۱۳ - خان خانم، ۱۴ - دینی ورق، ۱۵ - ذالقاران، ۱۶ - زاوید، ۱۷ - ساری قمش، ۱۸ - شهردل، ۱۹ - صوفی احمد، ۲۰ - طالش کندی، ۲۱ - قلعه حسین آباد، ۲۲ - قره کند، ۲۳ - قره آغاج کوشک، ۲۴ - قراجه قید، ۲۵ - کلب علی کندی، ۲۶ - گوک آلا، ۲۷ - مکتو، ۲۸- مولوی چراغمردان، ۲۹ - ماخ، ۳۰ - مهدی خان کندی، ۳۱ - نصیرآباد سفلی، ۳۲ - نصیرآباد علیا، ۳۳ - یاستی قشلاق، ۳۴ - آغجه شهر، ۳۵ - بارگاه، ۳۶ -قزلجه قشلاق
۲ - دهستان جاراویماق مرکزی
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای قره آغج مشتمل بر ۵۸ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آلتنجی، ۲ - یشق کندی، ۳ - اوح درق، ۴ - الله کندی، ۵ - نبی صوفی، ۶ - ببک، ۷ - پالحقلو، ۸ - تکانلوی علیا، ۹ - تکانلوی سفلی، ۱۰ - تکمه تپه، ۱۱- حارجی کندی گود، ۱۲ - چوبدار کندی، ۱۳ - حیدرآباد، ۱۴ - خرم درق، ۱۵ - خوبیار، ۱۶ - خادم کندی، ۱۷ - دوه یاتاقی، ۱۸ - دبردان علیا، ۱۹ - دبردان سفلی، ۲۰ - سوغانچی، ۲۱ - سریک، ۲۲ - شیویار، ۲۳ - شاهقلی کندی، ۲۴ - صومعه، ۲۵ - طالار، ۲۶ - علی بیگ کندی، ۲۷ - قزل داغ، ۲۸ - قمشلو، ۲۹- قزلجه قمشلو، ۳۰ - قوش قوان سفلی، ۳۱ - قزل آباد، ۳۲ - قرخ بلاغ، ۳۳ - قوشقوان علیا، ۳۴ - قوشقوان وسطی، ۳۵ - قجور علیا، ۳۶ - قجور سفلی، ۳۷- قره آغاج، ۳۸ - قزل قیه، ۳۹ - قویوجیق، ۴۰ - کردکندی، ۴۱ - کورجه، ۴۲ - گلی بلاغ، ۴۳ - گردآلو، ۴۴ - گل ویران، ۴۵ - گلوجه سفلی، ۴۶ - گلوجه علیا، ۴۷ - گل تپه، ۴۸ - میرزابیگ کندی، ۴۹ - مصطفی کندی، ۵۰ - مهمانلو، ۵۱ - مجیرآباد، ۵۲ - مخدوم کندی، ۵۳ - هماربلاغی، ۵۴ - ناچیدکورانلو، ۵۵- اوچدرق، ۵۶ - یان بلاغی، ۵۷ - یالی قورت، ۵۸ - یساول
۳ - دهستان جاراویماق شرقی
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای آغجه ریش مشتمل بر ۳۸ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آغچه ریش، ۲ - امیرآباد، ۳ - اورتاسو، ۴ - بایرام کندی، ۵ - باغلوجه، ۶ - باروت آغاجی، ۷ - نبیه، ۸ - پاییزگاه، ۹ - پیر عزیز، ۱۰ - پیرقلی، ۱۱ - تکان،۱۲ - جوگانا، ۱۳ - چرچرا، ۱۴ - حجم کندی، ۱۵ - خندق، ۱۶ - دوه یاتاقی، ۱۷ - شورتپه، ۱۸ - شور قشلاق، ۱۹ - شکربلاغی، ۲۰ - عمواوغلی سفلی،۲۱ - عمواوغلی علیا، ۲۲ - قره گنای علیا، ۲۳ - قره گنای وسطی، ۲۴ - قره گنای سفلی، ۲۵ - قره داش، ۲۶ - قره گنبد سفلی، ۲۷ - قره گنبد علیا، ۲۸ - قره ولی،۲۹ - قریجاق، ۳۰ - کهللو، ۳۱ - کهنه قشلاق، ۳۲ - گوراسر سفلی، ۳۳ - گوراسر علیا، ۳۴ - مولوی کورانلو، ۳۵ - مسنلو، ۳۶ - مرادخان کندی، ۳۷ - تریانقشلاق، ۳۸ - یاربلاغی
۴ - دهستان چاراویماق جنوب شرقی
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای ذاکرکندی مشتمل بر ۵۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آنابلاغی، ۲ - آغداش، ۳ - آغ بلاغ کورانلو، ۴ - آلاکین، ۵ - آرپاچایی، ۶ - آغ اطاق، ۷ - آیدوغموش، ۸ - انباردان، ۹ - اورتایال، ۱۰ - اوح بلاغ، ۱۱ - اربطه، ۱۲ - اورتاپان، ۱۳ - بنفشه درق، ۱۴ - بابونه سفلی، ۱۵ - بابونه علیا، ۱۶ - بابونه وسطی، ۱۷ - بیگلرکندی، ۱۸ - بناکوه، ۱۹ - تخلی چاق، ۲۰ - جویزآلان، ۲۱ - جعفرآباد، ۲۲ - جداقیه، ۲۳ - چوللو، ۲۴ - چوکتو، ۲۵ - حمام، ۲۶ - خواجه لر سفلی، ۲۷ - خواجه لر علیا، ۲۸ - خواجه لر وسطی، ۲۹ - خضرگوران سفلی، ۳۰ - خضرگوران علیا، ۳۱ - خان یوردی، ۳۲ - دوزآیجی، ۳۳ - ذاکرکندی، ۳۴ - زرین ده، ۳۵ - زرین آباد، ۳۶ - علی جولا، ۳۷ - قوت یمز، ۳۸ - قوی دلان، ۳۹ - قیزجه سفلی، ۴۰ - قزلق، ۴۱ - قره آغاج کوشک، ۴۲ - قزلجه ارشد، ۴۳ - قره سقز، ۴۴ - قوزلو، ۴۵ - قلچ خان کندی، ۴۶ - قوچ احمد، ۴۷ - قطعه، ۴۸ - قزل قلعه کوران لو، ۴۹ - قرمزی باغ، ۵۰ - قوچ داغی، ۵۱ - کهریز، ۵۲ - کولچلو، ۵۳ - گل، ۵۴ - گردآلو، ۵۵ - گونه قارشو، ۵۶ - مرتضی قلی کندی، ۵۷ - مینشگه، ۵۸ - ناچیت کورانلو، ۵۹ - قینرحه علیا
۵ - دهستان چاراویماق جنوب غربی
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای ارسکنای سفلی مشتمل بر ۴۵ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آبگرم، ۲ - آخاخلار، ۳ - الوچین، ۴ - آبدار لار، ۵ - ارسگنای سفلی، ۶ - ارسگنای علیا، ۷ - بایجوق، ۸ - پیرسقا، ۹ - حورباغی، ۱۰ - حاجی کندی علیا،۱۱ - حاجی کندی سفلی، ۱۲ - حاجی آباد، ۱۳ - خاتون گنای، ۱۴ - دیبکلو، ۱۵ - داشبلاغ، ۱۶ - داشکسن، ۱۷ - زاغه، ۱۸ - ساری آغل، ۱۹ - سویلی، ۲۰ - شورجه اله امانلو، ۲۱ - شعبان، ۲۲ - شیرعلی، ۲۳ - شورجه خرابه، ۲۴ - طالب، ۲۵ - ظلم آباد، ۲۶ - علی کندی، ۲۷ - عربشاه، ۲۸ - علی بیگلوی سفلی،۲۹ - علی بیگلوی علیا، ۳۰ - قودچی، ۳۱ - قملو، ۳۲ - قوجه کندی، ۳۳ - قزل قلعه موسولانلو، ۳۴ - قره صوفی، ۳۵ - کلکر قره صوفی، ۳۶ - گویجه قلعه،۳۷ - گلی، ۳۸ - ملاحمزه، ۳۹ - ماهوله، ۴۰ - مریم، ۴۱ - ویران قیه، ۴۲ - یازقاری، ۴۳ - گوی داش، ۴۴ - ماخوله سفلی، ۴۵ - سلیمان بلاغ شاه بلاغی
۶ - دهستان قوری چای غربی
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای داشبلاغ بازار مشتمل بر ۵۴ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آللو، ۲ - آغبلاغ علیا، ۳ - آغبلاغ سفلی، ۴ - اوتاقشلاق علیا، ۵ - اورتاقشلاق سفلی، ۶ - باغ یری، ۷ - بالی قیه، ۸ - بلبل، ۹ - باداملو، ۱۰ - تازه کند، ۱۱- تازه کند نصیرپور، ۱۲ - جوکی بیژن، ۱۳ - جوکی وسطی، ۱۴ - جوکی تیمور، ۱۵ - جهانگیرکندی، ۱۶ - جوکی محمدرضا، ۱۷ - چاللو جیبیانلو، ۱۸ - چناقبلاغ سفلی، ۱۹ - چناقبلاق علیا، ۲۰ - حاجی باقرکندی، ۲۱ - چالی نصیرپور، ۲۲ - خطب علیا، ۲۳ - خب سفلی، ۲۴ - دراج سفلی، ۲۵ - دراج علیا،۲۶ - داشبلاغ بازار، ۲۷ - ساری قشلاق علیا، ۲۸ - ساری قشلاق سفلی، ۲۹ - سیدکندی، ۳۰ - ساروجه، ۳۱ - شیخلر سفلی، ۳۲ - شیخلر علیا، ۳۳ - شخته لو، ۳۴ - شیرین کند، ۳۵ - عیدلو، ۳۶ - فتح اله بلاغی، ۳۷ - قیزجه، ۳۸ - قواقلو، ۳۹ - قرهقلعه، ۴۰ - قویون قشلاقی، ۴۱ - قوشه بلاغ، ۴۲ - قم تپه، ۴۳- قوشقیه سی، ۴۴ - کرگرتان، ۴۵ - گویجه قلعه سفلی، ۴۶ - گویجه قلعه علیا، ۴۷ - گویجه قملاق، ۴۸ - گونه باخان، ۴۹ - لاله زار، ۵۰ - مولو، ۵۱ - مین باش حصارلو، ۵۲ - یورک، ۵۳ - یلهقارشو علیا، ۵۴ - یه قارشو سفلی
۷ - دهستان قوری چای شرقی
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای آغ زیارت مشتمل بر ۳۱ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آغ زیرات، ۲ - آغ کندی، ۳ - آلاجیق، ۴ - ایده لو، ۵ - پارالر، ۶ - تاه کند صولتی، ۷ - جعفرآباد، ۸ - جلیل آباد، ۹ - چوگانلو، ۱۰ - چپق لو، ۱۱ - حبش سرچمه، ۱۲ - داشبلاغ خرابه کلک، ۱۳ - سلطان آباد آغ زیارت، ۱۴ - شهنواز علیا، ۱۵ - شهنواز سفلی، ۱۶ - شهنواز وسطی، ۱۷ - شرشر، ۱۸ - طالب چمن،۱۹ - قارقا، ۲۰ - قوشه لر، ۲۱ - کریم آباد، ۲۲ - گلوجه امسرانلو، ۲۳ - گل تپه، ۲۴ - گلیتر، ۲۵ - نصیرآباد، ۲۶ - هزاران علیا، ۲۷ - هزاران سفلی، ۲۸ - یاغلی بلاغ، ۲۹ - یهوجی، ۳۰ - قلی کندی، ۳۱ - نصیرکندی
۸ - دهستان نظر کهریزی
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای نظرکهریزی مشتمل بر ۷۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آلاقیه، ۲ - آسیاب آرد، ۳ - ایستگاه آتش بیگ، ۴ - آسایش، ۵ - آغبلاغ، ۶ - آقاجان کندی، ۷ - آقبلاغ هشترود، ۸ - آغچه ریش، ۹ - ایستگاه هشترود،۱۰ - ایستگاه سراجو، ۱۱ - اجاق کندی، ۱۲ - باش خلیج، ۱۳ - باباگرگر، ۱۴ - برج علیا، ۱۵ - برج سفلی، ۱۶ - بیگ کندی، ۱۷ - ترخانلار، ۱۸ - تکانلوی سفلی، ۱۹ - قلم خان، ۲۰ - تازه کند قراجه قیه، ۲۱ - تکه داش، ۲۲ - تیمورآباد، ۲۳ - جغل علیا، ۲۴ - جغل سفلی، ۲۵ - چکن، ۲۶ - چرتقلو، ۲۷ - چپانلو،۲۸ - حیدرآباد، ۲۹ - خورشید، ۳۰ - خلیفه کندی، ۳۱ - درین سو، ۳۲ - داش آلتی، ۳۳ - ذوالقدر، ۳۴ - ساری قیه، ۳۵ - سلمان کندی، ۳۶ - شوردرق، ۳۷ - شبده، ۳۸ - شکر بلاغی، ۳۹ - طاستغار، ۴۰ - عمران کندی، ۴۱ - قطعات، ۴۲ - قره عورت، ۴۳ - قزل بلاغ، ۴۴ - قانلو درق، ۴۵ - قره قیه، ۴۶ - قطانقو، ۴۷- قویوجیق، ۴۸ - قرخ سقر، ۴۹ - قراجه قیه، ۵۰ - قورت قیه سی، ۵۱ - قمرکندی، ۵۲ - کهل بلاغ، ۵۳ - کلب کندی، ۵۴ - کتله کمر، ۵۵ - گنج آباد علیا، ۵۶ - گشایش، ۵۷ - گوبک تپه، ۵۸ - گرامی، ۵۹ - گنج آباد سفلی، ۶۰ - لکلر، ۶۱ - مندر بلاغی، ۶۲ - ملاجیق، ۶۳ - مشک آباد قدیم، ۶۴ - مشک باد جدیید، ۶۵ - نیم ایستگاه، ۶۶ - نظرکهریزی، ۶۷ - نیم ایستگا
ه سراجو، ۶۸ - نیازکندی، ۶۹ - وفادار، ۷۰ - ولی کندی، ۷۱ - یانوق، ۷۲ - یله قارشوق، ۷۳ - پلی درق علیا،۷۴ - پلی درق سفلی، ۷۵ - یونجه لو، ۷۶ - یانبلاغی سفلی، ۷۷ - یانبلاغی علیا
۹ - دهستان قرانقو
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای ذوالبین مشتمل بر ۳۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آغچه رود، ۲ - آغچه کندی، ۳ - آغداغ علیا، ۴ - ایستگاه شاپور، ۵ - چپینی، ۶ - بره ده، ۷ - باباکندی رود، ۸ - بزوجیق، ۹ - بیات، ۱۰ - پوستین دوز، ۱۱- تارقلی، ۱۲ - تمیزاب، ۱۳ - حاجی کندی رود، ۱۴ - خواجه عور، ۱۵ - دامناب، ۱۶ - دمشن لو، ۱۷ - ذوالبین، ۱۸ - سعادتلو، ۱۹ - سیف الدین رود، ۲۰ - طمطراق، ۲۱ - عزیزکندی، ۲۲ - قلعه جوق، ۲۳ - قوبوز، ۲۴ - قره آغاج کوه، ۲۵ - قزللو، ۲۶ - قشلاق، ۲۷ - قویون قشلاقی، ۲۸ - قزلجه، ۲۹ - گورچین لو،۳۰ - گل تپه رود، ۳۱ - گویجه قملاق، ۳۲ - گی بلاغ گنبدلو، ۳۳ - لامشان، ۳۴ - معامیر، ۳۵ - وظیفه خوران، ۳۶ - ینگجه، ۳۷ - بیک کندی
۱۰ - دهستان آلمالو
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای آتش بیگ مشتمل بر ۴۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آتش بیگ، ۲ - مجیدآباد، ۳ - ارشدآباد، ۴ - باتمانقلیج، ۵ - دوشدور، ۶ - یان بلاغ، ۷ - ملاقیاسی، ۸ - طهرابند، ۹ - سراسکند علیا، ۱۰ - طاقچه جیق،۱۱ - قربان کندی، ۱۲ - سلطان آباد، ۱۳ - حسن کندی کوه، ۱۴ - سراسکند علیا، ۱۵ - طاقچه جیق، ۱۶ - قجور، ۱۷ - تلخاب، ۱۸ - بایقراکوه، ۱۹ - شیخ الاسلام، ۲۰ - ینگی کندی، ۲۱ - مهردار، ۲۲ - قره کلک، ۲۳ - ایاز، ۲۴ - گلوچه محمدخان، ۲۵ - عین آباد، ۲۶ - دربند، ۲۷ - عرقطر، ۲۸ - جبیند، ۲۹ - عزیزآباد، ۳۰ - باتمانقلیج سفلی، ۳۱ - کهل بلاغ، ۳۲ - اشمق، ۳۳ - کله نو، ۳۴ - قره دیو، ۳۵ - دلوحسن، ۳۶ - حسینلو، ۳۷ - بسیط، ۳۸ - گلوجه حسن بیگ، ۳۹ - ایلخچی، ۴۰ - توپ آغاج، ۴۱ - صوفی حسن، ۴۲ - زنجیرآباد، ۴۳ - ایده لوی خلیفه، ۴۴ - دمیرچی، ۴۵ - ایده لوی خان، ۴۶ - پاشابیگ، ۴۷ - نخودآباد
۱۱ - دهستان علی آباد
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای داشبلاغ عجمی مشتمل بر ۲۰ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آغبلاغ حسن کندی، ۲ - ایستگاه خراسانک، ۳ - بلقان حسن کندی، ۴ - حسن کندی دود، ۵ - خراسانلو، ۶ - داشبلاغ، ۷ - دوده، ۸ - دلمه، ۹ - زرین علیا، ۱۰ - زرین سفلی، ۱۱ - عجمی، ۱۲ - علی آباد سفلی، ۱۳ - علی آباد علیا، ۱۴ - عرب لو، ۱۵ - قره سقال، ۱۶ - قوری درق، ۱۷ - قراجه قیه خراسانلو،۱۸ - کله گرد، ۱۹ - مسعودباد، ۲۰ - مهمان
۱۲ - دهستان کوهسار
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای اوشندل مشتمل بر ۱۶ روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
۱ - اوشندل، ۲ - سیه دولان، ۳ - سیف الدین کوه، ۴ - قرجه قیه پناهی، ۵ - گله ده کوه، ۶ - اکوزگنبدی، ۷ - صومعه سنگ، ۸ - تنه ده، ۹ - باباکندی، ۱۰ - باشماق، ۱۱ - دیزج رضا قلی بیگ، ۱۲ - قاضی کندی، ۱۳ - دهلان، ۱۴ - آقبلاغ، ۱۵ - قره بلاغ، ۱۶ - عمودیزج
۱۳ - دهستان سلوک
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای سلوک مشتمل بر ۱۴ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - صیدبیگ، ۲ - بیک بلاغی، ۳ - چراغچی، ۴ - بایقرارود، ۵ - ارقنه، ۶ - چرلو، ۷ - گله ده رود، ۸ - صوفیلار، ۹ - سلوک، ۱۰ - قره آغاج رود، ۱۱ - کماجری، ۱۲ - جیران درق، ۱۳ - خلیفه کندی حاتم، ۱۴ - یساول
۱۴ - دهستان ورقه
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای سلطان آباد مشتمل بر ۳۱ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آغداق رود، ۲ - آغچه اوغلان، ۳ - امین آباد، ۴ - ایمشجه، ۵ - بلقان، ۶ - حسینی سفلی، ۷ - حسینی علیا، ۸ - خلج، ۹ - دلاک قبری، ۱۰ - دوه میدانی،۱۱ - دین اوغلی، ۱۲ - سلطان آباد، ۱۳ - سوغانجی رود، ۱۴ - سوغانجی کوه، ۱۵ - شورجه امام جمعه، ۱۶ - قوچی کندی، ۱۷ - کلب کندی، ۱۸ - معدن نمک، ۱۹ - مهمان بلاغی، ۲۰ - نرگس آباد، ۲۱ - ورقه سغلی، ۲۲ - ورقه وسطی، ۲۳ - ورقه علیا، ۲۴ - آلقو، ۲۵ - حیدرآباد، ۲۶ - شورقره کند، ۲۷ - قیهقشلاقی، ۲۸ - خواجه شاهی، ۲۹ - سخت دل، ۳۰ - قره گل، ۳۱ - گنبد
۱۵ - دهستان سراسیاب فرسنگی.
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای سرآسیاب فرسنگی مشتمل بر ۱۰۲ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - سرآسیاب فرسنگی، ۲ - آسیاب آب خسروشاهی، ۳ - آسیاب زندگی، ۴ - اکبرآباد، ۵ - اکبر سعید شبانی، ۶ - الله آباد یاسایی، ۷ - باغوها، ۸ - پنکوییه، ۹- عابدان، ۱۰ - پشته کربلایی حسن، ۱۱ - جعفریه، ۱۲ - صادقیه، ۱۳ - سجادیه، ۱۴ - تلمبه بابایی، ۱۵ - تلمبه جلال حسینی، ۱۶ - تلمبه جواد حسینی،۱۷ - تلمبه حاج مهدی عقابیان، ۱۸ - تلمبه سه فان بابای، ۱۹ - تلمبه صادقی، ۲۰ - تلمبه قائمیه، ۲۱ - تلمبه مابه خانی و شرکاء، ۲۲ - تیتوییه، ۲۳ - چاه شماره ۱۲ سازمان آب، ۲۴ - چاه شماره ۱۰ سازمان آب، ۲۵ - چاه شماره ۶ سامان آب، ۲۶ - چاه شماره ۹ سازمان آب، ۲۷ - چاه شماره ۸ سازمان آب، ۲۸ - چاه شماره ۷ سازمان آب، ۲۹ - چاه شماره ۱۱ سازمان آب، ۳۰ - حسین آباد، ۳۱ - حسین آباد آخوند، ۳۲ - دامپروری، ۳۳ - درچومه، ۳۴ - ده بالا، ۳۵ - ده بانو، ۳۶ - ده تک، ۳۷ - ده تک، ۳۸ - ده سعید، ۳۹ - ده فارسی، ۴۰ - ده کمالی، ۴۱ - ده مارک، ۴۲ - ده نکوییه، ۴۳ - ده یاری، ۴۴ - ده یزدی، ۴۵ - رحیم آباد، ۴۶ - رستم آباد، ۴۷ - شرکت پرواربندی ۱۳۱، ۴۸ - شرکت جوجه کشی ۷۰، ۴۹ - شرکت سیمرغ، ۵۰ - شرکت گوچغار، ۵۱ - شرکت ماهیاریت کرمان، ۵۲ - ، ۵۳ - عباس آباد ده قاضی، ۵۴ - عشق آباد، ۵۵ -
علی آباد، ۵۶ - قاسم آباد، ۵۷ - قلعه حاج علی خان، ۵۸ - کارخانه آسفالت، ۵۹ - کارخانه خانه سازی کرمان، ۶۰ - کارخانه شن شویی مشرفی، ۶۱ - کارگاه سنگ شکن، ۶۲ - کشتارگاه کرمان، ۶۳ - کوره های دستی، ۶۴ - کوره های دستی و هوفمن،۶۵ - کافه رستوران صحرا، ۶۶ - گجگین، ۶۷ - گینگون، ۶۸ - محمدآباد، ۶۹ - محمودآباد، ۷۰ - مرغداری دفتر گسترش، ۷۱ - معدن شن و ماسه خانه سازی،۷۲ - معدن گچ، ۷۳ - هاشم آباد، ۷۴ - همت آباد، ۷۵ - خسروکیانی، ۷۶ - تلمبه سید مهدی مهدوی، ۷۷ - سروش آباد دو، ۷۸ - صنایع تولید پلاستیک، ۷۹ - کمال آباد، ۸۰ - دستجرد سفلی، ۸۱ - کهن یاور، ۸۲ - بلبلوییه، ۸۳ - حسین آباد علیا، ۸۴ - احمدآباد، ۸۵ - استخروییه، ۸۶ - جمال آباد سفلی، ۸۷ - جمال آباد علیا، ۸۸ - گلگو، ۸۹ - ده ماشاالله ثمره، ۹۰ - ده گلشن، ۹۱ - تلمبه سیرمغ، ۹۲ - پست توانیر، ۹۳ - کوره قاسم مطهری، ۹۴ - کوره های عباس بابایی، ۹۵ - بید محمدبید، ۹۶ - تأسیسات سازمان آب، ۹۷ - کارخانه آسفالت شهرداری، ۹۸ - شن شویی جهاد، ۹۹ - پاسگاه ژاندامری، ۱۰۰ - کارگاه سرامیک سازی، ۱۰۱- ساختمان سیلو، ۱۰۲ - کافه حسین آباد.
تذکار - نام روستاهای ردیف ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۳۵ و ۵۶ دهستان فوق قبلاً پشته امام جمیعه - تلبمه ۱ امان الله خان عامری - تلمبه ۳ امان الله خان عامری - تلمبه ۳ امان الله خان عامری - ده بی بی - قاسم خانی بوده که بر اساس این تصویب نامه بع ابدان - جعفریه - صادقیه - سجادیه - ده بانو - قاسم آباد تغییر مییابد.
۱۲ - دهستان قناتغستان.
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای قناتغستان مشتمل بر ۵۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - اسماعیل آباد، ۲ - امیراباد، ۳ - تلمبه توکل آباد، ۴ - تلمبه دباغها، ۵ - تلمبه رضا خدادادی، ۶ - تلمبه سپیدکار، ۷ - تلمبه سرجنگلداری، ۸ - تلمبه سرهنگ، ۹ - تلمبه سیستانی، ۱۰ - تلمبه شهرداری، ۱۱ - تلمبه عباس آباد ریک جویار، ۱۲ - احمدآباد، ۱۳ - تلمبه کوثرخیز، ۱۴ - تلمبه مستضعفین، ۱۵ - تلمبه مهدی آباد اسدی و شرکاء، ۱۶ - توکل آباد قلعه ریگی، ۱۷ - جوادآباد، ۱۸ - حسین آباد اخلاقی، ۱۹ - ده آقارضی، ۲۰ - حجت آباد، ۲۱ - شرکت آسیاب نمک، ۲۲ - شرکت پ پل، ۲۳ - شرکت قوت الطیور، ۲۴ - عبدالله آباد، ۲۵ - عزلت آباد، ۲۶ - ده سلمان، ۲۷ - قادرآباد، ۲۸ - قاسم اباد، ۲۹ - قاسم آباد، ۳۰ - کریم آباد، ۳۱ - کوثرخیز، ۳۲ - کوره آجرپزی شرکت گسرتش، ۳۳ - کوره آجرپزی شرکت گسرتش ۲۰۹، ۳۴ - کوره حسین آبخیز، ۳۵ - کوره محمودآبادی، ۳۶- کوزه های شرکت گسرتش، ۳۷ - گذرگاه عباس علی، ۳۸ - محی آباد، ۳۹ - مزرعه ابوذر، ۴۰ - مزرعه حجت آباد، ۴۱ - مهدی آباد، ۴۲ - هنری، ۴۳ - باغ ملکزاده، ۴۴ - تلمبه شماره چهار ریک، ۴۵ - تلمبه شماره ۳، ۴۶ - تلمبه محمد کارآموزیان، ۴۷ - تلمبه نواب زاده شماره ۲، ۴۸ - قناتغستان، ۴۹ - مزره ابوذر شماره پنج، ۵۰ - مزرعه بیناد عفت، ۵۱ - مز
رعه بنیاد عفت، ۵۲ - مزرعه مشاره ۳ قناتغستان، ۵۳ - کارگاه زمزم، ۵۴ - حاجی آباد، ۵۵ - اسدآباد چاه میکو، ۵۶- تلمبه عقابیان، ۵۷ - شرکت روغن نباتی.
تذکار - نام روستاهای ردیف ۲۰ و ۲۶ دهستان فوق قبلاً شاه آباد - ده گورو بوده که بر اساس این تصویب نامه به حجت آباد و ده سلمان تغییر می یابد.
۱۲ - دهستان کویرات
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای کاظم آباد مشتمل بر ۷۴ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آب میل، ۲ - امیرآباد، ۳ - باقرآباد، ۴ - تلمبه اسدآباد، ۵ - تلمبه بهرامپور، ۶ - تلمبه حاجی رضایی، ۷ - تلمبه حاجی محمد، ۸ - تلمبه سرهنگ مهدوی،۹ - تلمبه علی آباد، ۱۰ - تلمبه گلدشت خانوادگی ها، ۱۱ - تلمبه لیلانوآب پلی، ۱۲ - تلمبه مهدی آباد، ۱۳ - تلمبه وهاب زاده، ۱۴ - حسین آباد، ۱۵ - حسین آباد، ۱۶ - دهقان، ۱۷ - رحیم آباد، ۱۸ - فیض آباد، ۱۹ - قاسم آباد، ۲۰ - قوام آباد کویر، ۲۱ - کاظم آباد، ۲۲ - کریم آباد آب فیل، ۲۳ - کریم آباد گاوخانه،۲۴ - گلوکمر، ۲۵ - نجف آباد، ۲۶ - دهنو، ۲۷ - پاگدار سفلی، ۲۸ - پاگدار علیا، ۲۹ - وشقاوند، ۳۰ - ناصریه، ۳۱ - لنجان، ۳۲ - کمونو، ۳۳ - تیگدر، ۳۴ - رحمت آباد، ۳۵ - اکبرآباد، ۳۶ - رضاآباد، ۳۷ - تلمبه مهندس رضوی، ۳۸ - تلمبه بهشتی، ۳۹ - ده زیرا، ۴۰ - تلمبه عرب نژاد، ۴۱ - تلمبه سیدمختار، ۴۲ - جنت آباد، ۴۳ - ده مرغو، ۴۴ - گود شیشتو، ۴۵ - منتظریه، ۴۶ - تلمبه گورچوینه، ۴۷ - ایستگاه ده خانی، ۴۸ - چنار پاگدارو، ۴۹ - دشت زحمتکشان، ۵۰ - ظاهرآباد، ۵۱ - تلمبه قاسم زنگی آبادی، ۵۲ - تلمبه قاسم زنگی آبادی، ۵۳ - ایستگاه پورمند، ۵۴ - تلمبه سیدجواد وزیری، ۵۵ - عزیزآباد، ۵۶ - تلمبه علی نورنیا، ۵۷ - تلمبه
رحمت آباد، ۵۸ - تلمبه سید جواد وزیری، ۵۹ - تلمبه دریا، ۶۰ - تلمبه غفوری، ۶۱ - تلمبه امینایی، ۶۲ - تلمبه مومنایی، ۶۳ - تلمبه ارجمندی، ۶۴ - تلمبه حاج ملک، ۶۵ - تلمبه چترودیها، ۶۶ - تلمبه سرهنگ، ۶۷ - ایستگاه ده خان، ۶۸ - تلمبه تیگدر، ۶۹ - تلمبه شاه مردان، ۷۰ - تلمبه بنیاد، ۷۱ - تلمبه سفید رویی، ۷۲ - تلمبه سیدآباد سرهنگ، ۷۳ - تلمبه برق، ۷۴ - حسین آباد.
تذکار - نام روستاهای ردیف ۱۶ و ۴۵ دهستان فوق قبلاً ده خان و کورچوییه بوده که بر اساس این تصویب نامه به دهقان و منتظریه تغییر می یابد.
۱۴ - دهستان ماهان
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای لنگر مشتمل بر ۱۰۰ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آبگرمو، ۲ - آدوری، ۳ - احمدآباد، ۴ - امیرآباد راسکو، ۵ - باغ دره وزیر، ۶ - باغ سیدحسین، ۷ - باغ شاهزاده، ۸ - باغ مه چار، ۹ - بهارستان، ۱۰ - بی بی گرامی، ۱۱ - بیجوییه، ۱۲ - پوزه گل، ۱۳ - تپه حسین آباد، ۱۴ - ترجنگان، ۱۵ - تلمبه حسین آباد لنگر، ۱۶ - تلمبه شماره هفت ( حاج حبیب)، ۱۷ - تلمبه شماره یک حسین کارآموزیان، ۱۸ - جوادیه، ۱۹ - چشمه دره پهن، ۲۰ - چشمه سرخ، ۲۱ - چشمه سرخونی، ۲۲ - چشمه نشنین، ۲۳ - حجت آباد،۲۴ - حجت آباد، ۲۵ - حسن آباد، ۲۶ - حسن آباد، ۲۷ - حسین آباد رشید فرخی، ۲۸ - حسین آباد زهرودی، ۲۹ - حسین آباد مهدیقلی، ۳۰ - حسین آباد مهدیقلی یک، ۳۱ - حسین آباد یاور، ۳۲ - خالق آباد، ۳۳ - خانه شعبان، ۳۴ - خداخواسته، ۳۵ - خنکستان، ۳۶ - دارستان، ۳۷ - درجا، ۳۸ - درسوسی، ۳۹- دره بر، ۴۰ - دره گز، ۴۱ - ده ترک، ۴۲ - ده چشمه کوشک، ۴۳ - دهو، ۴۴ - رساکو، ۴۵ - رحیم آباد، ۴۶ - نعمت آباد، ۴۷ - زهرود، ۴۸ - زیتل آباد، ۴۹ - زینل آباد، ۵۰ - ساختمان پلیس راه، ۵۱ - ساختمان پلیس راه کرمان زاهدان، ۵۲ - سکنج، ۵۳ - سلطان آباد، ۵۴ - شورآباد، ۵۵ - شوردر، ۵۶ - عباس آباد، ۵۷- عباس آباد، ۵۸ - عرب آباد، ۵۹ - علی آباد، ۶۰ - علی آباد
مارو، ۶۱ - قدرت آباد، ۶۲ - قلاتوییه، ۶۳ - قنات حدادزاده، ۶۴ - قنات یاور، ۶۵ - کاظم آباد، ۶۶ - کافه اصغر کارآموزیان، ۶۷ - کافه رستوران سکنج، ۶۸ - کریم آباد، ۶۹ - کریم آباد جاجعلی، ۷۰ - کریم آباد سردار، ۷۱ - کشکوه، ۷۲ - گوینگ، ۷۳ - کهنوج، ۷۴- غزالان، ۷۵ - گلشور، ۷۶ - لنگر، ۷۷ - محمدآباد ( چشمه شغین)، ۷۸ - مزرعه جهادآباد، ۷۹ - مزرعه درطویق، ۸۰ - اکبرآباد، ۸۱ - مزرعه مل عباس، ۸۲ - معدن، ۸۳ - مه چار، ۸۴ - مهدی آباد، ۸۵ - ناظم آباد، ۸۶ - نرمگان، ۸۷ - نعمت آباد، ۸۸ - نعمت آباد، ۸۹ - هنگ سفلی، ۹۰ - هنگ علیا، ۹۱ - تلمبه جنگلداری، ۹۲ - علی آباد، ۹۳ - گاوداری رشید فرخی، ۹۴ - قهوه خانه، ۹۵ - مرغداری مهرابی، ۹۶ - مردغاری ملامحمدی، ۹۷ - قلندری، ۹۸ - ساختمان بیستم، ۹۹ - شرکت هریس، ۱۰۰ - قهوه خانه
تذکار - نام روستاهای ردیف ۱۸ و ۴۶ و ۷۴ و ۸۰ دهستان فوق قبلاً چاه تغربی - روغنوییه - گرازوییه - مزرعه کرکوبوده که بر اساس این تصویب نامه به جوادیه - نعمت آباد - غزالات - اکبرآباد تغییر می یابد.
۱۰ - دهستان معزیه
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای هوتک مشتمل بر ۹۳ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آبرنگون، ۲ - استخروییه، ۳ - بندر، ۴ - بند ده زرگر، ۵ - بیدوییه، ۶ - پای سیب، ۷ - ترکنوییه، ۸ - چشمه پایین، ۹ - چشمه سرخ، ۱۰ - چناریل، ۱۱ - حسن آباد، ۱۲ - حسین آباد، ۱۳ - حسین آباد، ۱۴ - حسین آباد چش سرخ، ۱۵ - حسین آباد دم دهنه، ۱۶ - خیرآباد، ۱۷ - دورازه، ۱۸ - ده تقی، ۱۹ - ده زرگر،۲۰ - سلمانیه، ۲۱ - ده مسعود، ۲۲ - رفعه صغیره، ۲۳ - زمان آباد، ۲۴ - زنگی آباد، ۲۵ - سردر، ۲۶ - سردر، ۲۷ - سهرج، ۲۸ - عباس آباد، ۲۹ - عرب آباد،۳۰ - علی آباد، ۳۱ - علی آباد، ۳۲ - عنبرآباد، ۳۳ - قنات گرم، ۳۴ - کاسو، ۳۵ - کافه محمد، ۳۶ - گریگی میرزا، ۳۷ - کمونوییه، ۳۸ - کوثرآباد، ۳۹ - کهنوج،۴۰ - کیشک، ۴۱ - ده لاله، ۴۲ - محمدآباد، ۴۳ - مزرعه علی آباد، ۴۴ - معزآباد، ۴۵ - مکاویه، ۴۶ - نصیرآباد، ۴۷ - همقاوند، ۴۸ - پاگدار سفلی، ۴۹ - تلمبه حجت آباد، ۵۰ - تلمبه عباس آباد، ۵۱ - ده آهنگر، ۵۲ - ده اکبر، ۵۳ - ده عبدالله، ۵۴ - سرآسیاب شش، ۵۵ - فخرآباد، ۵۶ - قاسم آباد، ۵۷ - قیاس آباد،۵۸ - کردآباد، ۵۹ - کنجریک، ۶۰ - گلوگاه، ۶۱ - لاغیر، ۶۲ - نکرکوییه، ۶۳ - هوتک، ۶۴ - پاگدار خالی، ۶۵ - کارگاه تانکرسازی، ۶۶ - تلمبه محمدرضا توکلی، ۶۷ - تلمبه قنبر، ۶۸ -
تلمبه حسین حسینی نسب، ۶۹ - تلمبه شاه سنجر، ۷۰ - تلمبه عارفی، ۷۱ - تلمبه سفید، ۷۲ - تلمبه ماشاء الله رضایی، ۷۳ - مرتضویه، ۷۴ - تلمبه حاجی رمضانی، ۷۵ - تلمبه نورآباد، ۷۶ - تلمبه نعمت آباد، ۷۷ - تلمبه گلستان، ۷۸ - تلمبه قاسم آباد، ۷۹ - تلمبه حسینی، ۸۰ - تلمبه جواد وزیری، ۸۱ - تلمبه منصوری، ۸۲ - تلمبه عبدالله خان، ۸۳ - تلمبه کیخسرو، ۸۴ - تلمبه تل آتش، ۸۵ - تلمبه اردلگی، ۸۶ - تلمبه سردامت، ۸۷ - رحمت آباد، ۸۸ - جناروییه، ۸۹ - درجنارو، ۹۰ - تلمبه گورچوییه، ۹۱ - حسین آباد، ۹۲ - علی آباد، ۹۳ - مهدی آباد.
تذکار - نام روستاهای ردیف ۲۰ و ۳۴ و ۴۱ دهستان فوق قبلاً ده گیر - کاسوییه - لالایی بوده که بر اساس این تصویب نامه به سلمانیه - کاسو - ده لاله تغییر می یابد.
۱۶ - دهستان هروز.
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای هجدک مشتمل بر ۴۴ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - اکبرآباد، ۲ - انارآباد، ۳ - باب زرین، ۴ - باب سفید، ۵ - باب نیزو، ۶ - بریم، ۷ - بلوچوییه، ۸ - بیدوی نخعی، ۹ - پارک ملت، ۱۰ - تنگوییه، ۱۱ - توکل آباد، ۱۲ - جلیل آباد، ۱۳ - حرکندی، ۱۴ - چناروییه، ۱۵ - دارستان، ۱۶ - دستگرد، ۱۷ - دوغ کشان، ۱۸ - ده زنان، ۱۹ - ده قاضی، ۲۰ - دهوییه، ۲۱ - ریگ آباد، ۲۲ - زارکوییه، ۲۳ - شاهزاده محمد، ۲۴ - شهرسازی هجدک، ۲۵ - شهرک اشکلی، ۲۶ - شهرک باب نیزو، ۲۷ - تیرخالی، ۲۸ - قنات شعیب ده،۲۹ - قنات لیسا، ۳۰ - کاروانسرای آب بید، ۳۱ - گریک، ۳۲ - گزستان، ۳۳ - گزو، ۳۴ - گساویه، ۳۵ - گینومیه، ۳۶ - ماه زمین، ۳۷ - معدن آبید، ۳۸ - معدن اشکلی، ۳۹ - معدن ذغال سنگ هجدک، ۴۰ - هجدک، ۴۱ - گدار درب جم، ۴۲ - طاهرآباد، ۴۳ - ترانسپورت معدن، ۴۴ - دوازده غربی هجدک.
تبصره ۱
هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی های مربوطه منظور نشده مادامی که دهستان بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان مربوطه د راین شهرستان باقی خواهد بود.
تبصره ۲ - وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار یا شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
تبصره ۳ - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.م
میرحسین موسوی - نخست وزیر