در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله
شنبه 13 تير 1394
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 3 +7 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 28
بازديد امروز: 571
بازديد روز قبل: 462
بازديد هفته: 1479
بازديد ماه: 29392
بازديد کل: 5064197
آي پي: 54.166.130.147
عضو شويد

 نام

 ایمیل

ورود به ایمیل

 

مصوبات هيات وزيران- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/12/1388 - تاريخ تصويب: 11/11/1388 شماره ثبت روزنامه رسمي : 18931

نسخه چاپي

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات و تقسيمات كشوري در استان مركزي

1/12/1388                                              شماره 236734/ت43900هـ 
 تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات و تقسيمات كشوري در استان مركزي
    
وزارت كشور
         هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 163364/42/4/1 مورخ 29/9/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير در استان مركزي انجام مي‌شود:
         1ـ روستاها، مزارع و مكانهاي سمقاور، چالميان، فرك، ميدانك، عودآغاج و روشنايي از دهستان خنجين بخش مركزي شهرستان كميجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان اسفندان از توابع بخش مركزي همين شهرستان الحاق مي‌گردد.
         2ـ روستاها، مزارع و مكانهاي چهره قان، آمره، ولازجرد، استهري و فريس‌آباد از دهستان خسروبيك بخش ميلادجرد شهرستان كميجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به‌دهستان اسفندان بخش مركزي همين شهرستان الحاق مي‌گردد.
         3ـ دهستان وفس به مركزيت شهر كميجان از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، در تابعيت بخش مركزي شهرستان كميجان ايجاد مي‌گردد.
وفس، آبرنگ، معدن گچ، امامزداه شاهزاده حسين، تكيه، غار، امامزاده حاج رضوان، فضل‌آباد، احمدآباد، فتح‌آباد، ذادق‌آباد، خمارباغي، دامداري خسرو، دامداري جعفر، منابع آب، قازوق، فريس‌آباد، سيدآباد، زيدآباد، بلاغ رضا، ولازجرد، فيض‌آباد، استهري، آمره، يوسف كهريز، چهره قان، عودآغاج، ميدانك، فرك و چالميان.
         4ـ روستاها، مزارع و مكانهاي و سمق، هفتيان، كوره، قره‌جاقيه و قوشه‌خاني از دهستان رودبار بخش مركزي شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان خنجين بخش مركزي شهرستان كميجان الحاق مي‌گردد.
         5 ـ دهستان خنجين از توابع بخش مركزي شهرستان كميجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي‌گردد.
         6 ـ روستاها، مزارع و مكانهاي عباس‌آباد، شيرين ‌آباد و اميرآباد از دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش منتزع و مطابقه نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فشك بخش فراهان همين شهرستان الحاق مي‌گردد.
         7ـ روستاها، مزارع و مكانهاي ونك هفته خانك، ضياءآباد و زنجيران از دهستان خنجين بخش مركزي شهرستان كميجان منتزع ومطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فشك بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي‌گردد.
         8 ـ دهستان تلخ آب به مركزيت روستاي تلخ آب از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، در تابعيت بخش فراهان شهرستان تفرش ايجاد مي‌گردد.
ونك، هفته خانك، كهه، هارون آباد، ضياء آباد، صفربلاغي، امامزاده عبدالله، زنجيران، آرزومند، چاقر، تلخ آب، تكنه، مجتمع موتور آبهاي تلخ آب، مجتمع دامداريهاي تلخ آب، عباس‌آباد، اميرآباد و شيرين آباد.
         9ـ روستاها، مزارع و مكانهاي خورچه و محسن‌آباد از دهستان گركان بخش مركزي شهرستان آشتيان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي‌گردد.
         10ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زرنوشه، سقرجوق و سعدآباد از دهستان گركان بخش مركزي شهرستان آشتيان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان كوه‌پناه بخش مركزي شهرستان تفرش الحاق مي‌گردد.
         11ـ روستاها، مزارع و مكانهاي نوده و نجف‌آباد از دهستان سياوشان بخش مركزي شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي‌گردد.
         12ـ روستاها، مزارع و مكانهاي مصلح‌آباد، كمال‌آباد بالا، كمال‌آباد پايين، حرآباد و شاهد از دهستان مشهد ميقان بخش مركزي شهرستان اراك منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي‌گردد.
         13ـ روستاها، مزارع و مكانهاي خوشدون و شمس‌آباد از دهستان داودآباد بخش مركزي شهرستان اراك منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي‌گردد.
         14ـ دهستان حاجي‌آباد به مركزيت روستاي حاجي‌آباد از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» تأييد شده است، در تابعيت بخش مركزي شهرستان اراك ايجاد مي‌گردد.
احمدآباد، انبار جهاد، ايستگاه آزمايش آونگان، مزرع بلندا، بغدادي، مزرعه بيشه، پادگان مالك اشتر، تپه زرده، چقا، حاجي‌آباد، حسين‌آباد بغدادي، رسول‌آباد سنگ‌بري مالكا، شهرجرد، شهرك دانشگاه آزاد، شركت توليد برق باختر، مزرعه شبيه خون، فرودگاه امام خميني، قنات آقاكوچك، مزرعه كنگان، مزرعه شهرجرد و مزرعه لطفي.
         15ـ بخش ساروق به مركزيت روستاي ساروق از شهرستان اراك منتزع و به شهرستان تفرش الحاق مي‌گردد.
         16ـ بخش خنجين به مركزيت روستاي خنجين از تركيب دهستانهاي خنجين و تلخ‌آب در تابعيت شهرستان تفرش ايجاد مي‌گردد.
         17ـ بخش معصوميه به مركزي روستاي كارچان از تركيب دهستانهاي مشك‌آباد و معصوميه در تابعيت شهرستان اراك ايجاد مي‌گردد.
         18ـ روستاي كارچان مركز بخش معصوميه شهرستان اراك به شهر تبديل و به عنوان شهر كارچان شناخته مي‌شود.
         19ـ شهرستان فراهان در تابعيت استان مركزي از تركيب بخشهاي زير ايجاد مي‌گردد:
         1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر فرمهين شامل دهستانهاي فرمهين، فشك و كوه‌پناه.
         2ـ بخش خنجين به مركزيت روستاي خنجين از تركيب دهستانهاي خنجين و تلخ‌آب.
         3ـ بخش ساروق به مركزيت روستاي ساروق از تركيب دهستانهاي مشهدالكوبه و ساروق.متن کامل(pdf)
 
معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي