آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۴۹۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

طرح ها و لوایح

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

اصلاح ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح اصلاح قانون تابعیت
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح استمهال ۵ ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت های دولتی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی)
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح استفساریه چگونگی امهال وام
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح استفساریه ماده (۲۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

طرح اصلاح بند (ه‍) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

طرح استفساریه جزء (۴) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸