آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵۷
بازديد امروز: ۲۱۲۷
بازديد روز قبل: ۳۵۷۲
بازديد هفته: ۲۲۱۰۸
بازديد ماه: ۶۲۹۸۱
بازديد کل: ۶۰۹۸۳۵۴
آي پي: ۵۴.۸۰.۱۸۵.۱۳۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

طرح ها و لوایح

طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

طرح اصلاح بند (ه‍) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

طرح استفساریه جزء (۴) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

طرح اصلاح تعطیلات رسمی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

طرح اصلاح بند (ل)ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

طرح اصلاح بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

طرح اصلاح ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

طرح اصلاح قانون شهرداری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲