آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۱۹۵
بازديد روز قبل: ۳۴۱
بازديد هفته: ۲۳۳۲
بازديد ماه: ۷۴۳۴
بازديد کل: ۶۱۵۸۵۴۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

طرح ها و لوایح

طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح ماده (۳۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

استفساریه بند(هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دو تابعیتی و مرتبط با دول خارجی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۸)قانون هوای پاک
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح ماده (۲۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

الحاق یک تبصره به ماده(۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح پیش فروش ساختمان
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح بند(هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح بند (۱۱۰) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

طرح اصلاح ماده (۱۱۱۷) قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۴) و الحاق سه تبصره به آن
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

طرح اصلاح مواد (۱۰۴۳) و (۱۰۴۴) قانون مدنی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

طرح اصلاح ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و«آب و محیط زیست
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶