آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۱۳
بازديد هفته: ۱۳۰
بازديد ماه: ۱۳۲۳
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

مطالب سایت

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه ۱۳۹۷/۵/۲۷ لغایت سه شنبه ۱۳۹۷/۵/۳۰
 آشنائی با مجلس شورای اسلامی/دستور جلسات كمیسیونها - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه ۱۳۹۷/۵/۲۸ الی دوشنبه ۱۳۹۷/۵/۲۹
 آشنائی با مجلس شورای اسلامی/دستور كار هفتگی مجلس - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

روزی که به نامه تبدیل شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
 اخبار/سایر خبرها (عمومی)  - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

قرارداد اجاره به شرط تملیک صراحت قانونی می خواهد
 آموزش های حقوقی/گفتمان حقوقی - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

روزی که به نامه تبدیل شد
 اخبار/سایر خبرها (عمومی)  - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

آشنایی با رویه قضایی و تفاوت آن با رای وحدت رویه
 آموزش های حقوقی/گفتمان حقوقی - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

عواقب کیفری افترا به دیگران
 آموزش های حقوقی/حقوق به زبان ساده - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح ماده (۳۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

استفساریه بند(هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دو تابعیتی و مرتبط با دول خارجی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۸)قانون هوای پاک
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح ماده (۲۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

الحاق یک تبصره به ماده(۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح پیش فروش ساختمان
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح بند(هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

در مورد نفقه فرزندان بیشتر بدانیم
 آموزش های حقوقی/گفتمان حقوقی - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح اصلاح بند (۱۱۰) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳