آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۹۵
بازديد روز قبل: ۴۲۴
بازديد هفته: ۲۱۸۲
بازديد ماه: ۱۰۵۶۴
بازديد کل: ۶۱۹۷۷۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آموزش های حقوقی > حقوق به زبان ساده > ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۳۷۶ بازدید
 
   

آشنایی با اصطلاحات حقوقی


اعتراض ثالث: نوعی شکایت و دعوی و از روش های فوق العاده شکایت از احکام مدنی است. در این دعوی شاکی از کسانی است که خود یا نماینده اش در مرحله محاکمه ای که منجر به صدور رای شده است، به عنوان اصحاب دعوی حضور ندارد و رای مزبور به حقوق او خلل وارد می کند. به این اعتراض، اعتراض شخص ثالث نیز می گویند.
اعتراض عدم تادیه: اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه در سررسید برات و سفته به عمل می آید.
اعتراض نکول: اعتراضی است که بر اثر نوشتن عدم قبول برات یا سفته از سوی کسی که باید پرداخت کند، به هنگام دیدن سفته یا برات به عمل می آید.
اعراض: چشم پوشی کردن مالک از مالش را گویند.
اعسار: اگر شخصی به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی به مالش، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهیش را نداشته باشد، می گویند فلانی معسر است و باید برای اثبات اعسارش، درخواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد.
افراز: دعوایی است که شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم، طرح می کند.
اقاله: به هم زدن عقد، با تراضی یا توافق طرفین عقد را اقاله می گویند.
اقدامات تامینی: تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می کند. مانند نگهداری مجرمان دیوانه در تیمارستان.
اقرار: اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد، اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر گویند. اگر مفاد این خبر به نفع خودش و به ضرر دیگری باشد، ادعا و اگر به نفع دیگری و به ضرر شخص ثالثی باشد، شهادت نام دارد.
اقرار به نسب: اقرار به شخص مبنی بر وجود رابطه فامیلی خویشاوندی بین اقرارکننده و شخص دیگر را گویند. مانند اینکه الف اقرار کند ب فرزندش است.
اکراه: رفتار وعملی است تهدیدآمیز که از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظرش صورت می گیرد.
اقامتگاه: محلی که شخص در آن سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آنجاست. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امورش باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاهش محسوب می شود. مرکز امور مهم عبارت است از محلی که شخص در آنجا از حیث شغل و کسب یا خدمت یا علاقه ملکی اقامت دارد.
آلت قتاله: وسیله ای است که با توجه به خصوصیات، شرایط و اوضاع و احوال، کشنده محسوب می شود. مانند اسلحه یا چوب یا سنگ.
التزام: به معنای تعهد کردن است. گاهی در قراردادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود که به منظور تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مقرر می شود.
اماره: هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته و در پرونده های مدنی و کیفری ظاهرا جنبه کاشفیت از واقع دارد. مانند تصرف شی ء که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است. البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود. برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف به طور امانی آن را در اختیار گرفته است.
امانت مالکانه: امانتی است که از طریق توافق مالک و امین به وجود می آید. به کسی که مال دیگری را به رسم امانت در تصرف دارد، امانت دار و کسی که مال را نزد او به امانت می گذارد، امانت گذار گویند.
امر آمر قانونی: آمر قانونی کسی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستوری به کسی که تحت امر او است را دارد. مانند اوامری که دادستان برای تکمیل پرونده یا کشف جرم به ضابطان صادر می کند.
اموال بلاصاحب: اموالی است که سابقه تملک دارند اما مورد اعراض مالک واقع شده اند. مانند مالی که در دریا بر اثر غرق شدن کشتی به اعماق دریا می رود و مالک آن، از آن چشم پوشی می کند. اموال بلاصاحب با اموال مجهول المالک تفاوت دارند زیرا مال مجهول المالک سابقه تملک دارد و تنها در زمان معینی هویت مالک آن شناخته نمی شود.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/2319


نام
پست الکترونيک
پيام شما