آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۵
بازديد امروز: ۱۴۳۵
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۶۱۸
آي پي: ۶۶.۲۴۹.۶۶.۷۴
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۵/۱۳۸۹

پرسش :

به استحضار میرساند كه اینجانب بطورمستمر طی شش سال كار در یكی ازقسمتهای شركت آب وفاضلاب ۱۲۰ساعت اضافه كاری ، ۴ روز جمعه كاری و ۱۲روزماموریت بطور ثابت دریافت مینمودم كه پس از جابجایی شغلی و اشتغال در قسمت دیگری از شركت این مزایا توسط كارفرما قطع گردیده است با توجه به اینكه اینجانب مزایای مورد اشاره را بطور مستمر دریافت می نمودم آیا كارفرما می تواند اقدام به قطع آن نماید و جزو مزایای مستمر محسوب نمی گردد؟

۹/۱۳۸۹

پاسخ :

بسمه تعالی
با سلام
اصولا مواردی ، همچون ( اضافه كار )‌، ( نوبت كاری ) و ( ماموریت )‌جزء ‌عوامل فرعی و غیر مستمر نظام پرداخت است كه از آن به ( فوق العاده ) تعبیر شده است .
تعلق فوق العاده ها به كاركنان صرفا بر مبنای نوع شغل ، پست سازمانی ، نحوه بكارگیری و ماموریتهای سازمان آنهم بر اساس ضوابط تعیین شده در هر مورد است .
www.hvm.ir