آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۸
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۵۶
بازديد ماه: ۲۲۳۸
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۲۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۹/۱۱/۱۳۹۶

پرسش :

چنانچه ذینفع سند رسمی لازم الاجرا فوت کند و ورثه بخواهند
تقاضای اجرای سند رسمی کنند و سایر وراث مخالفت کنند تکلیف
چیست؟

۱۹/۱۱/۱۳۹۶

پاسخ :

هر یک از وراث می توانند با ضمیمه ساختن گواهی انحصار
وراثت نسبت به سهم خود تقاضای اجرای سند رسمی کنند.