آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۲
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۹/۱۱/۱۳۹۶

پرسش :

چنانچه ذینفع سند رسمی لازم الاجرا فوت کند و ورثه بخواهند
تقاضای اجرای سند رسمی کنند و سایر وراث مخالفت کنند تکلیف
چیست؟

۱۹/۱۱/۱۳۹۶

پاسخ :

هر یک از وراث می توانند با ضمیمه ساختن گواهی انحصار
وراثت نسبت به سهم خود تقاضای اجرای سند رسمی کنند.