آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۷
بازديد امروز: ۱۶۱۰
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۷۹۳
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۱۱۴.۲۰۲
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۰/۱۱/۱۳۹۶

پرسش :

آیا با در دست داشتن اجاره نامه تنظیمی در بنگاه املاک می
توان با سپری شدن مدت اجاره مستأجر را از مکان اجاره
بیرون کرد. باید به کجا مراجعه نمود؟ طی مراحل قانونی آن
چه مدت می باشد؟

۱۰/۱۱/۱۳۹۶

پاسخ :

قراردادهای اجاره الزاماً نباید در بنگاه تنظیم شود. صرفاً
در صورتی که دو نفر شاهد علاوه بر مالک و مستأجر آن را
امضاء نمایند پس از انقضای مدت اجاره مشمول تخلیه فوری
خواهد بود با مراجعه به شورای حل اختلاف، محل اختلاف، محل
ملک درخواست تخلیه نمایند. حداکثر ظرف مدت یک هفته تخلیه
شود و چنانچه اجاره نامه تنظیمی واحد شرایط در ماده ۲
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نباشد از امتیازات
مقرر در ماده مزبور برخوردار نخواهد شد.