آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۰/۱۱/۱۳۹۶

پرسش :

اگر کسی که تقاضای اجرائیه کرده، از ادامه اجرا منصرف
شود و یا با طرف به توافق برسد و یا از مطالبه طلب خود مثلاً
مهریه، به علت این که مشکل خانوادگی حل شده، صرف نظر کند؛
تکلیف حق الاجرا چه می باشد؟

۱۰/۱۱/۱۳۹۶

پاسخ :

پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا حتماً وصول می شود و حق الاجرا
به عنوان حقوق دولت با مصالحه طرفین یا انصراف متقاضی منتفی
نمی شود. فقط در رابطه با اجرای مهریه، به جهت تسهیل مصالحه
زوجین، براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، چند
سالی است که اگر از اجرای مهریه صرفنظر شود، دیگر حق الاجرا
دریافت نمی شود