آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۷
بازديد امروز: ۱۴۳۲
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۶۱۵
آي پي: ۱۷۶.۹.۱۴۰.۲۰۸
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۰۸/۱۱/۱۳۹۶

پرسش :

یکی از موارد طلاق، عدم تمکین زوجه است. مراحل طلاق به چه
صورت است؟

۰۸/۱۱/۱۳۹۶

پاسخ :

عدم تمکین زوجه ارتباطی به حقوق مرد مبنی بر تقدیم
دادخواست طلاق ندارد و با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی
مرد هر زمان می تواند با رعایت مقررات و تقدیم دادخواست
همسر خود را مطلقه کند و عدم تمکین زوجه موجب میگردد که با
تقاضای مرد مبنی بر طلاق زن نتواند از حقوق خود مثل، مطالبه
نیمی از دارایی و یا اجرت المثل ایام زوجیت موضوع تبصره ماده ۶ قانون
اصلاح مقررات طلاق استفاده نماید.