آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۶
بازديد امروز: ۴۶۲
بازديد روز قبل: ۵۰۲
بازديد هفته: ۲۵۹۰
بازديد ماه: ۲۷۱۹
بازديد کل: ۶۲۷۷۹۸۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۰۱/۱۱/۱۳۹۶

پرسش :

زوج منزل شخصی خود را به موجب وصیت نامه رسمی به همسرش
تخصیص داده است ، آیا ورثه می توانند ادعایی داشته باشند ؟

۰۱/۱۱/۱۳۹۶

پاسخ :

هر شخصی قادر است نسبت به ثلث مال خویش وصیت نماید ، چنانچه
ملک مزبور در حد ثلث مال متوفی باشد ورثه نمی توانند مدعی شوند
و اعتراضی نمایند ، لکن اگر بیش از ثلث ماترک متوفی باشد ، نسبت
به ثلث نافذ و بقیه آن به موجب قانون مابین ورثه تقسیم خواهد
شد ، لکن چنانچه ورثه موافق بوده و وصیت را تنفیذ نمایند قابل
اجراست به سخن دیگر رضایت ورثه ملاک عمل است ، اگر موافق باشند
مشکلی نخواهد بود .