آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۲
بازديد روز قبل: ۱۹۳
بازديد هفته: ۷۱۶
بازديد ماه: ۴۲۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۳۳۲۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۶/۱۲/۱۳۸۸

پرسش :

در ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت هرنوع بكارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها ... تحت هر عنوان ممنوع گردیده است ، درحالیكه باستناد ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات كشوری به كارگیری بازنشستگاه متخصص (با مدرك كارشناسی وبالاتر) در موارد خاص ... مجاز است . آیا با توجه به ماده ۱۲۷ قانون مذكور ماده ۴۱ ملغی گردیده است ؟

۱۸/۱۲/۱۳۸۸

پاسخ :

بسمه تعالی
با سلام
ماده ( ۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، به عنوان قانون عام مؤخر ، موجب تخصیص حکم عام مندرج در ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷ در موارد زیر شده است :
۱- بازنشستگان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر
۲- مشاغل خاص از قبیل اعضاء کمیته ها ، کمیسیون ها ، شوراها و مجامع
۳- خدمات مشاوره ای غیر مستمر
۴- تدریس
۵- مشاوره های حقوقی

علاوه بر قیود فوق این بکارگیری مستلزم حصول شروط زیر است :
۱- مجموع ساعات اشتغال آنها در دستگاههای اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند .
۲- آیین نامه اجرایی فصل دوازدهم با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران برسد .


hvm.ir