آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۵
بازديد امروز: ۱۳۵۵
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۵۳۸
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۱۱۴.۲۰۲
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۹/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

با توجه به تبصره ماده ۶۹ قانون کار چنانچه در خصوص تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران بین کارفرما و تشكل کارگری اختلاف باشد راه حل قضیه چگونه می باشد؟

۱۹/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

تبصره ماده ۶۹ قانون کار تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران در مورد کارهای
پیوسته(زنجیره ای) و تمامی کارهائیكه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید از تكلیف کارفرما شناخته است که باید ظرف ۳ ماهه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید و در این زمینه چنانچه بین مدیریت و تشكل کارگری مربوط در خصوص جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران اختلاف وجود داشته باشد حكم ماده ۶۹ قانون کار معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.