آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۲۶
بازديد روز قبل: ۱۸۶
بازديد هفته: ۱۱۸۰
بازديد ماه: ۸۸۳۲
بازديد کل: ۶۲۵۶۲۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۷/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

کارگری به موجب یك فقره قرارداد یكساله بكار گرفته شده و ساعت کار در آن با مزد مشخص ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه قید گردیده است اما کارگر عملاً حدود ۳ ماه از قرارداد را روزی ۶ ساعت کار کرده و بعد از آن کارفرما از وی خواسته در زمینه ساعت کار مطابق قرارداد عمل کند تكلیف چیست؟

۱۷/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

در هر حال طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود خواهند بود به این لحاظ هر چند شرط پیش بینی شده در قرارداد کار که متضمن ۴۴ ساعت کار در هفته برای مدتی اجرا نشده و عملاً کارگر کمتر از ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در روز کار کرده باشد اعتبار شرط در طول اعتبار قرارداد زایل نمی شود و تعهد به اجرای آن کماکان برای کارگر باقی می ماند.