آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۴۲
بازديد روز قبل: ۱۹۴
بازديد هفته: ۱۱۲۴
بازديد ماه: ۸۷۷۰
بازديد کل: ۶۲۵۶۳۶۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۴/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

چنانچه فعالیت یك واحد دایمی باشد اما همه ساله مقطع معینی از سال را کارگاه فعالیت نكند آیا اطلاق کار فصلی به آن صحیح می باشد؟

۱۴/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

چنانچه تعطیل کارخانه در مقطع معینی از سال امری استثنایی نبوده و همه ساله تكرار می شود اطلاق صفت فصلی به فعالیت شرکت بلااشكال می باشد. ضمناً در فعالیتهای فصلی تعطیل کار در دوره زمانی حد فاصل پایان فصل کار و شروع فصل بعدی در طبیعت این نوع فعالیت ها مستتر بوده و کارگران با اشتغال در این فعالیتها به میل و اراده خود آنرا پذیرا می شوند و لذا نمی توان آنرا در زمره بیكاریهای بلااراده مورد نظر در قانون بیمه بیكاری دانست.