آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۴
بازديد امروز: ۱۴۲۶
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۶۰۹
آي پي: ۱۷۶.۹.۱۴۰.۲۰۸
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۴/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

رابطه کارگران فصلی با کارفرما در غیر فصل کار چگونه است؟آیا برای این مدت استحقاق دریافت مزد دارند؟ سابقه کار این کارگران چگونه محاسبه می شود؟

۱۴/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

در غیر فصل کار رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر فصلی و کارفرما بحالت تعلیق در آمده و با توجه به قرارداد کار اولیه و قبول شرایط کار از سوی کارگر، برای غیرفصل کار، مزدی پرداخت نخواهد شد ضمناً در موقع محاسبه سنوات خدمت نیز تنها مجموع فصول کار بعنوان سابقه کار مفید ملاك عمل قرار خواهد گرفت.