آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۴۷
بازديد امروز: ۱۶۸۱
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۸۶۴
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۱۱۴.۲۰۲
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۴/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

فعالیت های فصلی چه فعالیت هائی هستند؟

۱۴/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

فعالیت های فصلی کارهائی هستند که بنا به ماهیت خود در مقاطع مشخص و معینی از سال انجام می شوند مانند فعالیت های کشاورزی، ماهیگیری و یا برخی ازفعالیت های کارخانجات قند، برنج کوبی و نظایر آن. کسانیكه در فعالیت های فصلی بكار اشتغال داشته باشند کارگران فصلی نامیده می شوند.