آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۰
بازديد امروز: ۱۴۷۰
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۶۵۳
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۱۱۴.۲۰۲
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۳/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

در قانون کار، مزد در دو ماده ۳۵ و ۳۶ دو تعریف متفاوت دارد، آیا مزد ثابت یا مزد مبنا مفاهیمی جدا از مفهوم مزد هستند؟

۱۳/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

مزد تعریف شده در ماده ۳۵ قانون کار دقیقاً همانست که در ماده ۳۶ قانون مزبور تحت عناوین ”مزد ثابت “ و مزد ”مبنا“ مورد اشاره قرار گرفته و تعریف گردیده است و مراد کلیه وجوه نقدی و غیرنقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می گردد.