آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۴۴
بازديد امروز: ۱۶۲۷
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۸۱۰
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۱۱۴.۲۰۲
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۳/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

کارگری بر اساس توافقی که با کارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسی (غیرنقدی ) دریافت می دارد آیا به لحاظ قانونی اشكالی ندارد؟

۱۳/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

با توجه به مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون کار، پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قرارداد کار پیش بینی شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها می بایستی منصفانه و معقول باشد.