آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۲/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

چنانچه واحدهای کارگری علیرغم مقررات نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نكنند تكلیف چیست و قانون در این زمینه چه حكمی دارد؟

۱۲/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

در ارتباط با تبصره های ۲ و ۴ ماده واحده قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب ۱۳۵۲ اعلام می دارد در مواردی که کارفرمایان مشمول قانون کار در پایان مهلت های تعیین شده مشاغل کارگاههای خود را طبقه بندی ننموده و احراز دفاتر مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار به درخواست اداره کل بهره وری و مزد این امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه کارفرما علیرغم اعلام اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت هزینه های مربوط را به دفتر مشاور فنی یا کارشناس صاحب صلاحیت یاد شده پرداخت ننماید ذینفع یعنی دفتر مشاور فنی یا کارشناس مزبور می تواند وفق مدلول تبصره ۴ صدرالاشاره دادخواست خود را علیه کارفرما به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار مستقر در اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه تسلیم نماید که در این صورت هیأت یاد شده حسب تكلیف مقرر در تبصره ۴ فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسیدگی و مبادرت به اصدار رأی خواهد نمود.