آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۷
بازديد امروز: ۱۳۵۷
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۵۴۰
آي پي: ۱۸۸.۴۰.۱۰۷.۲۵۴
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۰/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

در اجرای مفاد ماده ۴۷ قانون کار قراردادی منعقد و بر اساس آن مبلغی به عنوان پورسانت بهره وری به کارگران پرداخت می شود آیا این پورسانت جزء مزد ثابت کارگران به حساب می آید؟

۱۰/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

در مواردی که طی عقد قرارداد جمعی بین کارگران یا نمایندگان قانونی آنها با کارفرما و در قالب ماده ۴۷ قانون کار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزایش تولید مورد توافق قرار می گیرد اگر چه ممكن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وری به آن داده شود بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد.