آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۷/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

در قرارداد کار منعقده بین کارگر و کارفرما پرداخت مزد با ارز خارجی پیش بینی شده است رای مراجع حل اختلاف در زمینه سنوات خدمت و مطالبات کارگر بر چه اساسی صورت می گیرد؟

۷/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

مستند به ماده ۳۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مزد کارگر می باید به وجه رایج کشور (ریال ) تعیین و پرداخت شود و لذا در مواردی که در قرارداد کار پرداخت مزد به ارز خارجی پیش بینی شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوی ذینفع، مراجع حل اختلاف می بایست با تبدیل ارز پیش بینی شده به ریال بر اساس نرخ رسمی اعلام شده از بانك مرکزی ایران، مبادرت به صدور رای به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمایند.