آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۱۹۴
بازديد هفته: ۱۱۲۴
بازديد ماه: ۸۷۷۰
بازديد کل: ۶۲۵۶۳۶۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۴/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

تكلیف کارفرما نسبت به اجرای احكام مراجع قضائی در زمینه کسر از حقوق کارگری که به اشخاصی غیر از کارفرما مدیون است چیست؟

۴/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

در رابطه با بدهی کارگر به کارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون کار پیش بینی خاصی بعمل نیامده و حمایتی در نظر گرفته نشده است لیكن بنظر می رسد با استفاده از بند ”الف “ ماده ۴۵ قانون کار و از آنجا که احكام قطعی دادگاهها در موردی که صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا می باشند در صورت صدور حكم از سوی مرجع صالحه قانونی، کار فرما مكلف به اجرای حكم و کسر وجه آن از دستمزد کارگر خواهد بود در این رابطه متذکر می گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احكام مدنی چنانچه کارگر دارای زن وفرزند باشد نباید از ربع و در غیر اینصورت از ثلث حقوق و مزایای وی بیشتر باشد مضافاً به این که با التفات به بعد اجتماعی مزد، میزان هر قسط باید به میزانی باشد که در هر حال دریافتی کارگر از میزان حداقل مزد قانونی کمتر نباشد.