آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۲۹/۱۱/۱۳۹۲

پرسش :

کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبكار است آیا می تواند طلب خود را از مزد کارگر برداشت نماید؟

۲۹/۱۱/۱۳۹۲

پاسخ :

با توجه به ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یك چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.