آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۸
بازديد هفته: ۱۴۳
بازديد ماه: ۱۵۴۴
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۲۹/۱۱/۱۳۹۲

پرسش :

با توجه به ماده ۶ قانون کار که به اصولی چند از قانون اساسی مستند گردیده است اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع می باشد با متخلفین از این مقررات چگونه رفتار می شود؟

۲۹/۱۱/۱۳۹۲

پاسخ :

کار اجباری در اصول مختلف قانون اساسی منع گردیده و به تاسی از آن، منع اجبار افراد به کار و بهره کشی از دیگری و برخورداری همه افراد از حقوق مساوی در ماده ۶ قانون کار تصریح شده است و در این رابطه ماده ۱۷۲ قانون کار ضمن تاآکید بر ممنوعیت کار اجباری به هر شكل، برای متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس ( ۹۱ روز تا یك سال ) و جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد
روزانه معین نموده است. در قسمت ذیل این ماده به مسئولیت مشترك مسبب و مباشر به کارگماری اجباری اشخاص و در تبصره این ماده به تشدید مجازات در موردی که چند نفر به طور جمعی اجباراً به کار گمارده می شوند تصریح گردیده است.