آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۰
بازديد امروز: ۱۴۲۴
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۶۰۷
آي پي: ۱۸۸.۴۰.۱۰۷.۲۵۴
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۸/۱۱/۱۳۹۲

پرسش :

در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به رانندگان و کمك رانندگان اتوبوس های برون شهری؟

۸/۱۱/۱۳۹۲

پاسخ :

رانندگانی که با وسیله نقلیه متعلق به خود با شرکتهای تعاونی مسافر بری همكاری می کنند فرد صنفی تلقی و رابطه آنان با این شرکتها کارگری و کارفرمائی استنباط نمی گردد و نتیجتاً شمول قانون کار بر این رابطه مورد پیدا نمی کند اما اگر اتوبوس و یا هر وسیله نقلیه دیگر متعلق به شرکت تعاونی مسافر بری و یا صاحبان وسیله نقلیه باشد بسته به اینكه راننده و کمك رانندگان مزد خود را از صاحبان وسیله نقلیه و یا از شرکت مسافر بری
دریافت کنند به لحاظ رابطه کاری و مزدی بین طرفین این رابطه تحت پوشش قانون کار قرار می گیرد .