آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۹
بازديد امروز: ۱۶۴۶
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۸۲۹
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۱۱۴.۲۰۲
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۷/۱۱/۱۳۹۲

پرسش :

اگر طرفین قرارداد بر عقد پیمانكاری توافق کنند آیا رابطه آنان مشمول قانون کار قرار نمی گیرد؟

۷/۱۱/۱۳۹۲

پاسخ :

صرف اینكه طرفین عنوان قرارداد منعقده بین خود را عقد پیمانكاری قرار دهند این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از حوزه شمول قانون کار نمی شود و در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی آننده واحد آار و امور اجتماعی خواهد بود.