آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۹
بازديد امروز: ۱۴۸۹
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۶۷۲
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۱۱۴.۲۰۲
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۶/۱۱/۱۳۹۲

پرسش :

مشاهده می شود در برخی موارد اشخاص در کارگاههای متفاوتی اشتغال به کار دارند با توجه به اینكه در اغلب موارد این کارگاه ها مشمول قانون کار می باشند آیا برخورداری یك شخص در دو یا چند کارگاه مختلف از مزایای قانون کار قانوناً اشكالی ندارد؟

۶/۱۱/۱۳۹۲

پاسخ :

در قانون کار و مقررات مرتبط به آن برای اشتغال به کار افراد در بیش از یك واحد کارگاهی ممنوعیتی پیش بینی نشده است و به این لحاظ این قبیل کارگران در هر واحد به اعتبار کار انجام شده تحت پوشش قانون مرقوم و مقررات تبعی قرار می گیرند و در هر کارگاه به نسبت ایام کارکرد و ساعات کار انجام شده از امتیازات متعلقه برخوردار می شوند و از لحاظ سازمان تأمین اجتماعی نیز بیمه شدن کارگران در دو یا چند واحد کارگاهی
مشمول قانون کار بلا اشكال می باشد .