آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۸/۱۳۹۲

پرسش :

کارگر مشمول قانون کار چه کسی است ؟

۱۸/۱۳۹۲

پاسخ :

از لحاظ قانون کار ،کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری ( کارفرما ) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص ، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع ماذون از قوه مزبور ، نیز قرار نداشته باشند ، بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود .