آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹۵
بازديد روز قبل: ۴۱۳
بازديد هفته: ۳۰۴۰
بازديد ماه: ۶۷۹۰
بازديد کل: ۶۲۸۱۷۹۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۰/۱۱/۱۳۸۸

پرسش :

درپاسخ به سوال بنده راجع به نفقه ومهریه فرموده اید چنانچه زن پس ازعقد وقبل ازاخذ مهریه نسبت به همسرش تمكین نمایدنمی تواند برای مطالبه مهریه ازتمكین خودداری نمایدبلكه دراین حالت زن موظف به تمكین است ودرعین حال می تواند مهریه خودش رامطالبه نماید.
سوال بنده این است كه خانم بنده بلافاصله پس از عقد دائم یك سال ونیم بابنده درمنزل خودم زندگی مشترك داشته ولی تمكین خاص(دخول) باتوافق واعتقادات عرفی به شب زفاف وهنگام عروسی موكول شده بود وحالا بعد از ۲سال و۲ماه دادخواست مهریه داده وتمكین رامنوط به دریافت كل مهریه نموده است آیا با این اوصاف ایشان میتوانند مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ازحق حبس استفاده نمایند یاملزم به تمكین هستندومهریه رامیتوانند مطالبه نمایند(این موضوع كه بابنده زندگی مشترك داشته ونفقه هم پرداخت شده دردادگاه نیزقابل اثبات است)
تاكید می كنم بنده وخانم اینجانب تمكین خاص (دخول)رابه شب زفاف وهنگام عروسی موكول كرده بودیم.

۱۹/۱۱/۱۳۸۸

پاسخ :

بسمه تعالی
باسلام
بر اساس توضیحات شما ، وفق ماده ( ۱۰۸۵) قانون مدنی ، همسر شما تا کنون عرفا نسبت به ایفای وظایف خود در مقابل شما قیام ننموده و به عبارت دیگر تمکین نداشته است ، فلذا می تواند از حق حبس استفاده نماید و تا تسلیم مهر از وظایف خود امتناع نماید .
www.hvm.ir