آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹۹
بازديد روز قبل: ۴۱۳
بازديد هفته: ۳۰۴۰
بازديد ماه: ۶۷۹۰
بازديد کل: ۶۲۸۱۷۹۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۹/۱۳۸۸

پرسش :

با عرض سلام و احترام
اینجانب آپارتمانی را طی یک قرارداد خریداری نمودم. در ادامه توافق شد که آخرین بخش ثمن معامله همزمان با تنظیم سند (بدون درج تاریخ برای تنظیم سند) در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده پرداخت گردد. از آنجا که بر اساس یکی از تعهدات فروشنده مندرج در قرارداد، وی می بایست یک واحد انباری در آپارتمان ساخته و تحویل خریدار بدهد ولی اقدام به ساخت انباری ننموده و اینجانب هم با اعلام به فروشنده مبنی بر ساخت انباری و درج مشخصات آن در سند رسمی آپارتمان، از وی خواستم پس از ساخت انباری و درج مشخصات آن درسند رسمی آپارتمان، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه تا همزمان با تنظیم سند باقی مانده ثمن را به او پرداخت کنم. با این وجود فروشنده بدون انجام تعهدش از اینجانب مبنی بر پرداخت باقی مانده ثمن به دادگاه شکایت نمود. اینجانب هم در دادگاه به عدم انجام تعهد فروشنده مبنی بر عدم ساخت انباری اشاره کردم و گفتم طبق قرارداد می بایست فروشنده پس از ساخت انباری و درج مشخصات آن در سند بر اساس قانون تملک آپارتمانها سند را آماده نموده تا هنگام تنظیم آن فرا رسیده و باقی مانده ثمن به وی پرداخت گردد. با این وجود دادگاه بدوی بدون توجه به ایراد عدم انجام تعهد، بنده را محکوم به پرداخت باقی مانده ثمن نمود. بر این اساس از آنجا که دادگاه بدوی به ایراد عدم انجام تعهد بنده وقعی ننهاد اینجانب مستقلاً دعوی مبنی بر الزام فروشنده به انجام تعهد به ساخت انباری را مطرح نمودم که رای به نفع اینجانب مبنی بر الزام وی به ساخت انباری صادر گردید. در مرحله تجدید نظر دعوی فروشنده، دادگاه تجدیدنظر باز هم بدون توجه به قرارداد که همزمانی پرداخت باقی مانده ثمن با تنظیم سند به صورت کامل بود بنده را محکوم به پرداخت ثمن نمود (در حالیکه نه انباری ساخته شده بود و نه مشخصات آن در سند درج شده بود). در ادامه با پیگیری رای الزام به انجام تعهد به این نتیجه رسیدم که انجام تعهد مورد نظر به دلیل عدم موافقت مالکین و عدم مجوز شهرداری امکان پذیر نبوده و نمی باشد در نتیجه دادخواست فسخ قرارداد را به دادگاه تقدیم کردم که در این مرحله رای به نفع اینجانب مبنی بر فسخ قرارداد صادر گردیده است. حال سوالی که مطرح شده این است که با برگشت ثمن معامله پس از فسخ قرارداد آیا اینجانب می توانم خسارات و هزینه های دادرسی مربوط به دعوی فروشنده در مورد پرداخت باقی مانده ثمن قرارداد را با توجه به اینکه به تعهدش عمل ننموده است قانوناً مطالبه کنم ؟

۱/۱۰/۱۳۸۸

پاسخ :


بسمه تعالی
با سلام
مطابق ماد&#۱۷۲۸; ( ۵۱۵ ) آیین دادرسی مدنی ، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را از دادگاه مطالبه کند .
www.hvm.ir