آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۲
بازديد روز قبل: ۱۹۳
بازديد هفته: ۷۱۶
بازديد ماه: ۴۲۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۳۳۲۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۴/۱۳۸۸

پرسش :

هزینه افراز زمین مزروعی به مساحت ۶ هكتار

۱۰/۱۳۸۸

پاسخ :

بسمه تعالی
با سلام
بر اساس ماد&#۱۷۲۸; (۱۵۰) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ ، هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود ، این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت شود . مبنای وصول هزین&#۱۷۲۸; تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد .
www.hvm.ir