آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹۵
بازديد روز قبل: ۴۱۳
بازديد هفته: ۳۰۴۰
بازديد ماه: ۶۷۹۰
بازديد کل: ۶۲۸۱۷۹۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱/۱۳۸۸

پرسش :

بر اساس مفاد ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم ،دانشگا هها و موسسات آموزش عالی دارای مقررات اداری واستخدامی خاص و هیات امنایی گردیده اند ، در راستای مفاد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات كشوری كه اینگونه دستگا هها نیزمشمول آن شده اند و با امعان نظر به مفاده ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات كشوری آیا با اجرای ماده ۱۱۷ مفاد قانونی فوق لغو گردیده است؟

۱۰/۱۳۸۸

پاسخ :

بسمه تعالی
با سلام
ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه جدای از نقد های حقوقی ، اجرایی و قانونی ، ناظر به نحو&#۱۷۲۸; ادار&#۱۷۲۸; دانشگاهها هزینه کرد اعتبارات و در واقع نوعی دیگر از ایفای مآموریت دانشگاهها و در قالب ساختار هیأت امناء است و از این رو تعارضی بین این ماده و ضوابط ناظر به پراخت حقوق و مزایا کارکنان دانشگاهها اعم از هیأت علمی و غیره وجود ندارد .
بر اساس ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ، اعضاء هیأت علمی کما فی السّابق تابع قوانین خاص خود
{ مقررات هیأت علمی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران } هستند و سایر کارکنان دانشگاهها نیز حسب مورد تابع قانون کار و یا مقررات خاص هستند .
بر این اساس آن بخش از مقررات دانشگاهها و ماده ( ۴۹ ) قانون برنامه چهارم که با مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشته باشد ، لغو و در بقیّ&#۱۷۲۸; موارد کما کان به قوّت خود باقیست .
www.hvm.ir